Commissioning Fire Alarm System

ให้คำปรึกษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

แก้ปัญหาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Alarm, Trouble ตู้ ควบคุมมีปัญหา)

ขายสินค้าและบริการ

Preventive Maintenance (ตรวจเช็คทำความสะอาด ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)

สินค้าแนะนำ

CRC SMOKE TEST

    สเปรย์ทดสอบเครื่องตรวจจับควันไฟ สเปรย์ทดสอบ การทำงานของเครื่องว่ายังทำงานปกติหรื่อไม่ ควันเทียม ระเหยเร็ว ไม่ทิ้งคราบ สกปรกบนเครื่องตรวจจับควันและภายในห้อง

ติดต่อฝ่ายขาย 087-719-9123

สินค้าขายดี

สินค้าขายดี

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm System)

  1. Commissioning Fire Alarm System
  2. ให้คำปรึกษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  3. แก้ปัญหาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Alarm, Trouble ตู้ ควบคุมมีปัญหา)
  4. ขายสินค้าและบริการ
  5. Preventive Maintenance (ตรวจเช็คทำความสะอาด ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)

บทความ

       อัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากขณะที่เริ่ม เกิดเพลิงไหม้จะไม่มีคนอยู่หรือเกิดในบริเวณที่ไม่มีคนเห็น กว่าจะรู้ตัวเพลิงก็ลุกลามจนเกินกำลังที่คนไม่กี่คนหรืออุปกรณ์ดับเพลิงขนาดเล็ก ที่มีอยู่ภายในอาคารจะทำ การสกัดไฟได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบสัญญาณ อ่านต่อ

       ก่อนที่จะแก้ปัญหาระบบไฟอะลามเราต้องดูว่าระบบเราพร้อมใช้งานจริงและสามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ วิธีสังเกตเบื้องต้นคือ ที่หน้าตู้ FCP (Fire Alarm Control Panel) จะมีไฟสีเขียวติดแค่ดวงเดียว คือปุ่ม AC POWER หากมีว่ามีไฟมากกว่า 1 ดวงติดอยู่แสดงว่าระบบมีปัญหา ปัญหาหลัก ๆ จะมีอยู่ 2 อย่างคือ อ่านต่อ

 การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตราฐาน วสท.

          1. บ้านอยู่อาศัย

          2. อาคารขนาดเล็ก

          3. อาคารสูง

          4. อาคารขนาดใหญ่

          5. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

          6. สถานประกอบการพิเศษ

     **อาคารที่ไม่รวมอยู่ในมาตราฐานนี้ได้แก่ อาคารที่เก็บสารไวไฟหรือสารเคมี รวมทั้งอาคารที่เก็บวัตถุระเบิดอาคารดังกล่าวต้องใช้มาตราฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ  อ่านต่อ

       อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับความร้อนของวัตถุ ที่ถูกไฟไหม้ของวัตถุ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานและเป็นสาเหตุให้วัตถุมมีอุณหภูมิสูงขึ้นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนสามารถตรวจจับการกเกิดเพลิงไหม้ที่ให้ความร้อนสูงอย่างรวดเร็วและมีควันน้อยได้เร็วกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควัน อ่านต่อ

       อุปกรณ์ตรวจจับควัน เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติจากลักษณะการเกิดไฟไหม้ทั่วไปพบว่าส่วนใหญ่จะเกิดเป็นอนุภาคของควันก่อน ดังนั้นการตรวจจับควันจึงเป็นการตรวจจับที่ถือว่ารวดเร็วที่สามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ได้ในระยะเริ่มต้น แต่อาจมีบางกรณีที่การเกิดเพลิงไหม้อาจมีอนุภาคควันน้อยมาก หรือไม่มีอนุภาคของควันก่อนเช่น ไฟจากน้ำมันหรือสารเคมีบางชนิด อ่านต่อ

      ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีการตรวจสอบและทดสอบทั้งเมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จและตามระยะเวลาที่เหมาะสม จุดประสงค์เพื่อให้ระบบใช้งานได้ดีตามต้องการ มีความเชื่อถือได้สูง และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุ การดำเนินการควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร ผู้ดูแล และผู้ทำการติดตั้ง การดำเนินการต้อกระทำโดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเพราะอุปกรณ์บางตัวมีความซับซ้อน อ่านต่อ

       ปัจจุบันมีอาคารสูง ศูนย์การค้าหรือศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ เกิดขึ้นมากมายและรวดเร็วในบ้านเรา สถานที่ดังกล่าวจึงมีผู้คนเข้าไปใช้พื้นที่มากมาย และถ้าเกิดอุบัติเหตุจากเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาโดยไม่มีการแจ้งเตือนที่ดี ก็อาจนำความเสียหายมาให้สถานที่นั้นๆโดยเฉพาะการสูญเสียทางชีวิต

       ดังนั้นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญสำหรับอาคารต่างๆ นั้นหมายความว่า ในขณะมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในอาคาร ถ้าเรามีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ดี จะทำให้เรารู้ถึงจุดเกิดเหตุและแจ้งเหตุรวดเร็วสามารถอพยพผู้ทีอยู่อาศัยออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย ก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้มากขึ้นจนไม่สามารถอพยพได้ อ่านต่อ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า : โทร. 091-739-2337 (คุณกบ)