ตู้ NOTIFIRE 2 ZONE

รหัสอปุกรณ์ SFP-2402E
รายละเอียดเป็นตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)
แบบ 2 โซน เป็นผลิดตภัณฑ์ของแบรนด์ NORIFIER จากประเทศ U.S.A. เป็นตู้ควบคุมแบบธรรม หรือ Hard-Wire
ข้อแนะนำ

เหมาะสำหรับงานหรืออาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือ Warehose ที่ไม่ใหญ่มาก เพราะ 1 โซนอลาม สามารถรองรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Smoke Detector 20 ตัว Heat Detector ไม่เกิน 25 ตัว ในรายละเอียดส่วนนี้ลูกค้าสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำจากช่างได้

สอบถามรายละเอียดสินค้า ซื้ออุปกรณ์
โทร. 091-739-2337 (คุณกบ)

ตู้ NOTIFIRE 4 ZONE

รหัสอปุกรณ์ SFP-2404E
รายละเอียดเป็นตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)แบบ 4 โซน เป็นผลิดตภัณฑ์ของแบรนด์ NORIFIER จากประเทศ U.S.A.เป็นตู้ควบคุมแบบธรรม หรือ Hard-Wire
ข้อแนะนำ

เหมาะสำหรับงานหรืออาคารสูงไม่เกิน 3-4 ชั้น หรือ Warehose ที่มีขนาดกลาง ที่มีออฟฟิสซอยย่อย และอยากได้กาลางแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุที่ชัดเจน 1 โซนอลาม สามารถรองรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Smoke Detector20 ตัวHeat Detector ไม่เกิน 25 ตัว สงสัยเรื่องการติดตั้งลูกค้าสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำจากช่างได้ 

สอบถามรายละเอียดสินค้า ซื้ออุปกรณ์
โทร. 091-739-2337 (คุณกบ)

ตู้ NOTIFIRE 5 ZONE

รหัสอปุกรณ์ SFP-5UDE
รายละเอียดเป็นตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)แบบ 5 โซน เป็นผลิดตภัณฑ์ของแบรนด์ NORIFIER จากประเทศ U.S.A.เป็นตู้ควบคุมแบบธรรม หรือ Hard-Wire
ข้อแนะนำ

เหมาะสำหรับงานหรืออาคารสูงไม่เกิน 3-5 ชั้น หรือ Warehose ที่มีขนาดกลาง ที่มีออฟฟิสซอยย่อย และอยากได้กาลางแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุที่ชัดเจน 1 โซนอลาม สามารถรองรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Smoke Detector20 ตัวHeat Detector ไม่เกิน 25 ตัว สงสัยเรื่องการติดตั้งลูกค้าสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำจากช่างได้ 

สอบถามรายละเอียดสินค้า ซื้ออุปกรณ์
โทร. 091-739-2337 (คุณกบ)

ตู้ NOTIFIRE 10 ZONE

รหัสอปุกรณ์ SFP10UD
รายละเอียดเป็นตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) แบบ 10 โซน เป็นผลิดตภัณฑ์ของแบรนด์ NORIFIER จากประเทศ U.S.A.เป็นตู้ควบคุมแบบธรรม หรือ Hard-Wire
ข้อแนะนำ

เหมาะสำหรับงานหรืออาคารสูงไม่เกิน 3-5 ชั้น หรือ Warehose ที่มีขนาดกลาง ที่มีออฟฟิสซอยย่อย และอยากได้กาลางแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุที่ชัดเจน 1 โซนอลาม สามารถรองรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Smoke Detector20 ตัวHeat Detector ไม่เกิน 25 ตัว สงสัยเรื่องการติดตั้งลูกค้าสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำจากช่างได้

สอบถามรายละเอียดสินค้า ซื้ออุปกรณ์
โทร. 091-739-2337 (คุณกบ)