ปัญหาที่พบบ่อยในระบบไฟอะลาม หรือ ปัญหาที่พบบ่อยในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 ก่อนที่จะแก้ปัญหาระบบไฟอะลามเราต้องดูว่าระบบเราพร้อมใช้งานจริงและสามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ วิธีสังเกตเบื้องต้นคือ ที่หน้าตู้ FCP (Fire Alarm Control Panel) จะมีไฟสีเขียวติดแค่ดวงเดียว คือปุ่ม AC POWER หากมีว่ามีไฟมากกว่า 1 ดวงติดอยู่แสดงว่าระบบมีปัญหา ปัญหาหลัก ๆ จะมีอยู่ 2 อย่างคือ

    1 ไฟสีแดง คือ Alarm Zone หากมี ไฟสีแดงติดค้างและได้ยินเสียงกระดิ่ง นั่นคือมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริง หรือในอีกกรณีมีไฟแดงโชว์ และมีเสียงกระดิ่งเตือน แต่ไม่มีเหตุเพลงไหม้เกิดขึ้นจริง คือ จะเป็นที่ตัวอุปกรณ์ หลัก ๆ ได้ แก่ Smoke Detector จะเป็นเรื่องอุปกรณ์สกปรก ทำให้เกิดส่งสัญญาณเพี้ยนได้ Heat Detector จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ ชำรุดเสียหาย Manual Pull Station จะเกิดขึ้นเมื่อ มีคนกดเล่น หรือจะเป็นสายที่ชำรุกเสียหาย

   2 ไฟสีเหลือง คือ Trouble หากมีไฟเหลืองติดค้างและได้ยินเสียงที่ตู้ แต่ไม่ใช่เสียงกระดิ่งแจ้งเตือน ในส่วนนี้ จะมีปัญหาเรื่องระบบ และเรื่องของสายเป็นหลัก จะแบ่งปัญหาออกเป็น 2 หัวข้อหลักคือ

         1 Trouble Zone ในส่วนนี้ จะเกิดขึ้นกับ Zone Detector ให้ดูที่หน้าตู้ได้เลยว่าเป็นปัญหาที่ Zone ไหน และดำเนินการแก้ไขในส่วนนั้น ๆ ส่วนมาปัญหาที่พบกับ อาการ Trouble Zone คือ การถอดหัว Smoke Detector, สายระหว่างอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย, มีการกวนของ High Voltage,

         2 Trouble System ในส่วนนี้ จะเกิดขึ้นกับ ระบบตู้ Fire Alarm Control Panel หรือโปรแกรมที่ทำงานไม่สอดคล้องกับโปรแกรม หรือ สายสัญญาณที่ใช้ในการเดิน Loop, Ground Fault, invalid zone, ในส่วนนี้ต้องอาศัยการอ่านปัญหาที่หน้าจอเป็นหลัก