ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ขนาด 1 โซน รุ่น FA-601 -

ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร
ขนาด 1 โซน พร้อมแบตเตอรี่ 0.8A 24VDC

ตรา CEMEN รุ่น FA-601 ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน
เหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็ก ที่ไม่ต้องการแบ่งอาณาเขตแจ้งเหตุระวังภัย

 • Power: 220VAC 60Hz
 • Standby Power: 24 VDC 800mA
 • Color: Ivory White
 • Dimensions: H160mm x W220mm x D70mm

ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ Intelligent Addressable รุ่น NFS2-640

ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร พร้อมแบตเตอรี่ 0.8A 24VDC
ขนาด 5 โซน (General Alarm 5 Zone Detector, 1 Zone Bell)

ตรา CEMEN รุ่น FA-605 ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน
เหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็ก ที่ต้องการแบ่งอาณาเขตการแจ้งเหตุระวังภัยไม่เกิน 5 โซน

 • Power: 220VAC 60Hz
 • Standby Power: 24 VDC 800mA
 • Color: Ivory White
 • Dimensions: H350mm x W285mm x D105mm

ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 10 โซน รุ่น FA-610 -

ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร พร้อมแบตเตอรี่ 0.8A 24VDC
ขนาด 10 โซน (General Alarm 10 Zone Detector, 1 Zone Bell)

ตรา CEMEN รุ่น FA-610 ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน
เหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ต้องการแบ่งอาณาเขตการแจ้งเหตุระวังภัยไม่เกิน 10 โซน

 • Power: 220VAC 60Hz
 • Standby Power: 24 VDC 800mA
 • Color: Ivory White
 • Dimensions: H350mm x W285mm x D105mm

ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 5 โซน รุ่น FA-505 -

ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร พร้อมแบตเตอรี่ 24VDC
ตรา CEMEN รุ่น FA-505 ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน
ชนิด General Alarm
ขนาด 5 โซน

เหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็ก ที่ต้องการแบ่งอาณาเขตการแจ้งเหตุระวังภัยไม่เกิน 5 โซน

 • Power: 220VAC 60Hz
 • Standby Power: 24 VDC 800mA
 • Color: Ivory

ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 10 โซน รุ่น FA-510 -

ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร พร้อมแบตเตอรี่ 24VDC
ตรา CEMEN รุ่น FA-510 ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน
ชนิด General Alarm ขนาด 10 โซน

เหมาะสำหรับอาคารขนาดกลาง ที่ต้องการแบ่งอาณาเขตการแจ้งเหตุระวังภัยไม่เกิน 10 โซน

 • Power: 220VAC 60Hz
 • Standby Power: 24 VDC 800mA
 • Color: Ivory

ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 15 โซน รุ่น FA-415 -

15 Zone Fire Alarm Control Panel with 1 Zone Bell + 1 Telephone รุ่น FA-415 ยี่ห้อ Cemen

 • กรณีต้องการให้ bell ดังเฉพาะ zone ที่เกิดเหตุก่อนจะต้องเพิ่ม timer หน่องเวลา 1 ชุดและเพิ่มชุด Auxillary Relay 15 ชุด 
 • แถม Graphic card ฟรี

ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 20 โซน รุ่น FA-420 -

 • กรณีต้องการให้ bell ดังเฉพาะ zone ที่เกิดเหตุก่อนจะต้องเพิ่ม timer หน่องเวลา 1 ชุดและเพิ่มชุด Auxillary Relay 15 ชุด 
 • แถม Graphic card ฟรี

ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 30 โซน รุ่น FA-430 -

 • กรณีต้องการให้ bell ดังเฉพาะ zone ที่เกิดเหตุก่อนจะต้องเพิ่ม timer หน่องเวลา 1 ชุดและเพิ่มชุด Auxillary Relay 15 ชุด 
 • แถม Graphic card ฟรี

ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 40 โซน รุ่น FA-440 -

 • กรณีต้องการให้ bell ดังเฉพาะ zone ที่เกิดเหตุก่อนจะต้องเพิ่ม timer หน่องเวลา 1 ชุดและเพิ่มชุด Auxillary Relay 15 ชุด

 • แถม Graphic card ฟรี

ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 50 โซน รุ่น FA-450 -

 • กรณีต้องการให้ bell ดังเฉพาะ zone ที่เกิดเหตุก่อนจะต้องเพิ่ม timer หน่องเวลา 1 ชุดและเพิ่มชุด Auxillary Relay 15 ชุด

 • แถม Graphic card ฟรี