ตัวตรวจจับความร้อน รุ่น S-302 Rate of Rise Heat Detector

       อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน จับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงจากปกติ 9 องศาเซสเซียส หรือ 15 องศาฟาเรนไฮน์ ภายใน 1 นาที มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน

ตรวจจับความร้อนแบบคงที่ รุ่น S-318 Fixed Temperature Heat Detector

            อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ตรวจจับอุณหภูมิคงที่ 70 องศาเซสเซียส วัสดุเป็นพลาสติกทนความร้อนสีขาว
ใช้ไฟ 12
24 โวล์ท กินกระแสไฟตอนทำอลาม 40 มิลลิแอมป์ มีไดร์คอนแทคแยก กินกระแสไฟ 0.8 แอมป์ สำหรับไฟ
30 โวล์ท และ 0.4 แอมป์ สำหรับไฟ 125 โวล์ท มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน ตอนทำอลามจะมีไฟ
 LED สีแดงติดค้าง

ตัวตรวจจับความร้อนแบบ ROR และแบบ FIX ในตัวเดียวกัน รุ่น S-319 Combination Heat Detector

        อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 2 ระบบ คือ ตรวจจับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงและตรวจจับอุณหภูมิคงที่ในตัวเดียวกัน
วัสดุเป็นพลาสติกทนความร้อนสีขาว ใช้ไฟ 12
24 โวล์ท กินกระแสไฟตอนทำอลาม 40 มิลลิแอมป์ ตอนทำอลามจะมีไฟ LED สีแดงติดค้าง มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน มีไดร์คอนแทคแยกใช้ร่วมกับระบบกันขโมยได้