อุปกรณ์ตรวจจับควัน รุ่น S-314 Photoelectric Smoke Detector

       ตัวจับควัน สโม๊คดีเทคเตอร์ หรือ อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ วัสดุเป็นพลาสติกทนความร้อนสีขาว ใช้ไฟ 12 ~ 24 โวล์ท สามารถใช้ร่วมกับระบบกันขโมยได้ กินกระแสไฟตอนสแตนบาย 75 ไมโครแอมป์ และตอนทำอลามกินกระแสไฟ 30 มิลลิแอมป์ มีไดร์คอนแทคแยกกินกระแสไฟ 0.8 แอมป์ สำหรับไฟ 30 โวล์ท และ 0.4 แอมป์ สำหรับไฟ 125 โวล์ท สถานะตอนทำอลามจะมีไฟ LED สีแดงติดค้าง

อุปกรณ์ตรวจจับควัน รุ่น S-315 Smoke Detector

ตรวจจับควัน Smoke Detector ยี่ห้อ CEMEN มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน

ตัวตรวจจับควันและตรวจจับความร้อนในตัวเดียวกัน รุ่น S-320 Combination Smoke and Heat Detector

        อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ และ ตรวจจับความร้อน ในตัวเดียวกัน มีไดร์คอนแทกแยกสำหรับใช้กับระบบกันขโมย วัสดุเป็นพลาสติกทนความร้อนสีขาว ใช้ได้กับไฟ 12 ~ 24 โวล์ท กินกระแสไฟตอนสแตนบาย 35 ~ 85 ไมโครแอมป์ และตอนทำ
อลามกินกระแสไฟ 45 มิลลิแอมป์ มีไฟ LED โชว์การทำงาน สถานะสแตนบายจะมีไฟ LED สีเขียวกระพริบ สถานะอลามจะมีไฟ LED สีแดงติดค้าง