กระดิ่ง 6 นิ้ว รุ่น SSM24-6 มาตรฐาน UL

รายละเอียด:

  • ยี่ห้อ Notifier รุ่น SSM24-6 ผลิตในประเทศ USA มาตราฐาน UL
  • ขนาด 6 นิ้ว สีแดง ความดัง 85 dB
  • กินกระแส 0.03 A ที่แรงดัน 24 VDC

Selectable Output Horn/Strobes

Horn/Strobe Selected รุ่น SYS-HS

กระดิ่ง 8 นิ้ว รุ่น SSM24-8 มาตรฐาน UL

รายละเอียด:

  • กระดิ่ง 8 นิ้ว รุ่น SSM24-8 ยี่ห้อ System Sensor มาตรฐาน

กระดิ่ง 10 นิ้ว รุ่น SSM24-10 มาตรฐาน UL

รายละเอียด:

  • กระดิ่ง 10 นิ้ว รุ่น SSM24-10 ยี่ห้อ System Sensor มาตรฐาน UL