ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ฉายา ระดับ ปีที่เข้า รุ่นที่ ปีที่จบ ระดับ ปีที่เข้า รุ่นที่ ปีที่จบ ระดับ ปีที่เข้า รุ่นที่ ปีที่จบ วันที่เกิด เดือนที่เกิด ปีที่เกิด บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ มือถือ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง อีเมล์ เพื่อนสนิท1 เบอร์โทร เพื่อนสนิท2 เบอร์โทร ครูที่ปรึกษา/ครูที่ประทับใจ
1 นาย  สมพงษ์ กลิ่นฟุ้ง เต้ย                   ปวส. 2545 26 2547 26 พฤษภาคม 2524 969/43 4 แพรกษา  10 สุขุมวิท แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 10280 083-9178576   02-7487578-9 บ. MAE ช่างเทคนิค   นาย ทรัพย์ณัฐ จันทศร์( ทิง) 085-9210854     อาจารย์  ประสิทธ์  กุลวิโรจน์
2 นาย สุวิทย์ เลาอุบล วิทย์                   ปวส.             96 11   วิธานธรรมวัตร ทรงคนอง พระประแดง สมุทปราการ 10130 084-6444125 02-4636205 02-2152333 seagate ช่างเทคนิค 36444125@hotmail.com         อ.วัชรี
3 นาย ไพบูลย์ ไวทยภาคไพศาล แว่น โนบิตะ   2525 13 2527         ปวส. 2527 9 2528 8 มีนาคม 2508 9/142 9 พัฒนาสุข เทพารักษ์ ลางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270 089-502-9314 02-754-6443 02-769-5225 การไฟฟ้านครหลวง ช่างเทคนิคสายอากาศ 6 600/2508@hotmai.com นายอำพล บุญเกิด 02-769-3347 นายประดิษฐ อิ่มสำราญ   อ.ปราณี
4 นางสา อัจฉรา แป้นนุช อัจ                     2542 23 2543 18 มกราคม 2523 81 4   จรัญยานนท์ บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 10550 086-9764617 02-7074581 02-7094499ต่อ706   เจ้าหน้าที่สอบเทียบ a.pannuch@hotmail.com นางวนิดา บิกสุวรรณ 081-4516779 สุภาวดี 089-6751843 อ.วัชรพร,อ.ชัชวาล
5 นาย ภานุ เสริมศักดิ์ เปี๊ยะ โอะ ปวช. 2529 17 2523                 8 กันยายน 2514 81 3   ปู่เจ้าสมังพราย สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 081-5882835 02-755-8056       acertivebox@hotmail.com อนุชา นิลเภตรา 081-8224472 อนุชา เชสุพรรณ 081-8528456 อ ปรีชา
6 นาย อดิศร บัวผุด เอ๋ ศร ปวช. 2534 22 2537         ปวส. 2537 18 ติดตั้ง 02 2539 20 พฤษภาคม 2519 80/719 5 53 เทพารักษ์ บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-866-5281 02-7101096 02-894-1234 i.s.a. valve co.,ltd ผู้ช่วยผู้จัดการวิศวกร adisorn_bourpud@yahoo.com อุเทน โอภาธนากร 081-205-0111 เอกลักษณ์ พงษ์ทอง 081-911-7123 อ.ปราณี,ปรีชา
7 นาย เสกสม ตั้งสิทธิกุล เสก                   ปวส 2538 19 2540 22 ธันวาคม 2520 119/118     พญาไท ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 081-3725250     บจก.โพเดียม โฮลดิ้ง กรุ๊ป ผจก.สารสนเทศ admin@podium.co.th         อ.ปราณี ชำนาญค้า
8 นาย พูลทรัพย์ หนองหัวลิง เอ๋   ปวช. 2529 13 2523         ปวส. 2532 17 2534 5 เมษายน 2514 200/32 3 12 ร่ามมิดพัฒนา     กรุงเทพฯ 10220 081-6899649 02-363-4611       ae_adventvrentvre@yahoo.co.th อนุชา นิลเภตรา 081-8224472 ประสิทธิ์ แท่งทองหลวง 084-0889364 อ. มนัส
9 นาย ดำรงศักดิ์ แสงระ เอก เอก                 ปวส. 2537 18 2539 31 พฤษาคม 2518 592 2     ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280 084-8999498 02-3955604 02-3871171-7 บ.ไทยแลนด์ฟิชเชอรี่โดลด์สตอเรจจำกัด หัวหน้าสายงาน AEK_DAMRONGSAK@HOTMAIL.Com นาย อดศร บัวผุด 081-8665281 นาย ยงยุทร ฤทัยพิศาล 089-1377042 อ. อุบล
10 นาย จิรายุ คุ้มเมฆ เอ้ หลงเอ๋อ ปวช 2545 33 2547                 31 มีนาคม 2530 5.5 2 อุดมเดช สุขุมวิท 7 บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270 084-0330645 02-7563762       agepi9@hotmail.com นายทรงชัย  กิ่มจิตร์ 089-4796757 นายเอกพงษ์ มูลเมืองแสน 086-3088210 อวัชรี
11 นาย สิทธิชัย หลักดำ หนึ่ง   ปวช. 2538 25 2540         ปวส. 2540 21 2542 30 เมษายน 2522 ธ.ค.-57 2 แพรกษา   บางใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270 086-999-7991         ahaalolr@hotmai.com        
12 นาย ประดิษฐ์ อิ่มสำราญ ดิษ     2525 13 2527           2527 9 2528 28 ตุลาคม 2500 100/248 10   ศรีนครินทร์ บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270 081-4470335   02-7915252 การไฟฟ้านครหลวง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ait248@hotmail.com อำพล  บุญเกิด   รวีรมย์   อ.ปราณี,อ.ปรีชา
13 นาย อักษรา เพ็ชรมีศรี   แน๊ต                   2538 14 2539 17 มกราคม 2517 164/2 3   รถรางเก่า สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 081-5881291 02-7443838 02-3240075-6 บ.ไทยซีมอนเซ็ฟตี้อินดีสตรี เซลล์ aksara_ja@hotmail.com เอ็กซ์ 081-2568663     อ.อุบล
14 น.ส. อมริศา พุ่มทิม TOP                   ปวส. 2530   2532 3 ตุลาคม 2512 20/4 3 รวมญาติ   สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 084-020-9909 02-748-4607     amarisa_p@hotmail.com แว่น 081-375-4056 เริง   อ.ปราณี
15 นาย อมรชัย วงษ์ดี ตั้ม ไอ้เตี้ย ปวช. 2534 22 2537                 20 เมษายน 2519 122 15 เฉลิมพระเกียรร.9ซ.8   บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 081-2780125       ผู้รับเหมา อิสระ amon_tum@yahoo.com อัดนิราช อรรวรากรณ์ 081-7507331 มนตรี ชอบสอาด 084-7664382 อ.ปราณี ชำนาญค้า
16 นาย อมร สอนสอาด มร                   ปวส 2538 22 2540 7 กรกฎาคม 2522 628/20 5   แพรกษา แพกษา เมือง สมุทรปราการ 10280 081-4034171     บ.ซูมิเพ็ก(ประเทศไทย) จำกัด หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง amorn@sumipea.co.th นภดล ภักดีกุล   อนุวัฒ สมวงค์   อ.อุบล
17 นาย อำพณ ศรีศักดา อำพณ                   ปวส. 2533 14 2535 14 ม.ค. 2514 48/1 2     โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี 72000 081-5576137 035-408300 035-350042-4     amphon@tuc.co.th เกรียงศักดิ์  081-6233455 สรพล 089-7925760
18 นาย อนันต์ จินทร์รัตน์ หรั่ง                   ปวส.       31 พฤษภาคม 2514 22/13 5 ทรัพบุญชัย เทพารักษ์ บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270 081-923-0710 02-703-90323 02-703-1598 บริษัท ไอเอสอี จำกัด   anachaurat@hotmail.com เต๋า 081-809-5719 นิวัติ 084-874-4227 อ.อุบล สารากิจ
19 นาย อนุชา เชยสุวรรณ กม   ปวช.   17           ปวส.   13   11 กันยายน 2514 29/75 8   กาญจนาภิเษก บางแค บางแค กรุงเทพฯ 10160 081-5828456 02-455-3807 02-745-6691 THE MLTE DESJGN CO,CTD MD. ancka_isi@yahoo.com ประสิทธิ์ แท่งทองหลวง 084-0889364 ภานุ เสริมศักดิ์ 081-8552835 อ. ปรีชา อ. ปราณี
20 น.ส. ดรุณี เกิดประกอบ แอน   ปวช. 2535 23 2538                 10 ตุลาคม 2520                 081-327-9843   02-860-9866 บ.embassy internaltional   ann@embassy-int.com ตี๋ บุญชัย บุญลือวงศ์ไพศาล 081-710-9723     อ.ปราณี
21 นาย อนุชาติ คงสวัสดิ์ ท็อป จริงใจ ปวช. 2540 27 2543         ปวส. 2543 23 2544 6 เมษายน 2523 1388 6   เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 087-8241350 02-3851706 02-7408000 บ.ไทยยามาซ่ามอร์เตอร์ จำกัด วิทยากร Anoechart@yamaha_motor.co.th         อ.ปราณี
22 นาย อนุชา นิลเภตรา นุ แหลม   2528 17 2530           2531 13 2532 18 มีนาคม 2514 251/19 3 วัดโยธินประดิษฐ์ ทางรถไฟสายเก่า สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 081-8224472 02-7485892 02-7622323 ABB limited Project Engineer anucha.ninpatra@th.abb.com         อ.ปราณี,อ.ปรีชา,อ.ณรงค์
23 นาย มาโนช บุฑเบ็ง เอก   ปวช. 2531 19 2534                                                 anukui @ hotmail.com สรรเสริญ 891106563 อภิลักษณ์ 895192536 อ.ประสิทธิ์
24 นาย อานุภาพ อำนวยพงศ์     ปวช. 2527 15 2530                 17 11 2511 588/17 1 ม.เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-555-9266   02-324-0412 ม.อูเอโนไฟน์ superulsor anupap@ueno_fc.co.th นิรันดร์ มาบริสุทธิ์       อ.ปราณี
25 นาย อภิชัย สงประสพ แว่น ไอ้แว่น ปวช. 2540 28 2543 ปวส. 2543 24 2544         30 มีนาคม 2524 58/103   สุภาพงศ์3 ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 08-6998-5508     Toshiba Lighting Cowponent Engineer Apichai_sp@TLTC.toshiba.co.th อลงกรณ์        อ.อุบล สารากิจ
26 นาย อภิชาต แย้มมณี ชาติ   ปวช 2514 2 2517                 30 พฤศจิกายน 2496 77/271 3   บางกรวย-ไทรน้อย บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี 11300 081-9098996 02-4432362 038-707776 สำนักงานศุลากากรท่าเรือแหลมฉบัง นายตรวจศุลากากร apichart@cusiom.net ชัยจิต 081-8045416 ปรีชา 081-9104585 อ.ปราณี
27 นาย ภานุวัฒน์ สำโรงทอง แก๊บ                   ปวส.   26   7 กรกฏาคม 2526 63/491 2 อุดมเดช สขุมวิท บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10290 086-3221276 02-3832181 02-2342176 อาคารไทยสมุทร วิศวกรคุมอาคาร app.kung@hotmail.com        
28 นาย เอกลักษณ์ พงษ์ทอง ตั้งโอ๋   ปวช. 2534 22 2537                 22 พฤษภาคม 2519 33/1 2 วัดบ่อทอง ปทุทธานี-บางเลน คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 081-911-7123 02-976-2711-12 02-976-2711-12   เจ้าของ artpack_999@yahoo.co.th อุเทน โอภาธนากร 081-205-0111 อดิศร 081-866-5281 อ.ปราณี
29 นาย อัดนิรุทธ อรรถวรากรณ์ รุทธ   ปวช.   22                   13 พฤศจิกายน 2518 440 1 3 เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-750-7331 02-386-4043-7 02-386-4043-7     atnirut@hotmail.com         อ. ปราณี
30 นาย อำนาจ อรภา นาจ นาจ ปวช. 2540 28 2543                 12 กุมภาพันธื 2525 40/5 11 จรุง สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 085-832-2025 02-819-2025   บ.เอสวีโอเอ จำกัด Technician aun_imt@hotmail.com พิเชษฐ  จำปาทอง 087-821-1040 พิษณุ  ทองน้อย 083-782-6848 อ. ชัชวาล พิกสุวรรณ
31 นาย กิตติ บริวัล     ปวช.   22                   12 พฤศจิกายน 1976 512 6   บางนา-ตราด บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 081-839-1469   634-2271-5 kenya airways. supermsor b_kitti2hotmail.com         อ. ปราณี
32 นาย ชนเนษฎ์ ทองจอก เปา   ปวช 2540 29 2543         ปวส 2544 25 2546 12 สิ.ค 2546 20   หัวน้ำวน ศิริราษฎร์ศร้ทธา ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270 089-1288702 02-2395-0510       bagou_4@hofmail.com คงศักดิ์ กายท้วม 084-9703460 เอกพันธ์ แพรดำ 086-0494847 อ. ชูชาติ วงษ์สะอาด
33 นาย เฉลิมวุฒิ มะโนมัย บักหำน้อย Bakham   2546 48 2548                 19 กุมภาพันธ์ 2510 277/34 3 5 บางโปรง ปู่เจ้าฯ บางโปรง เมือง สมุทรปราการ 10270 089-5357881 02-7566493 02-3942541ต่อ2710 บ.อีซูวุมอเตอร์ประเทศไทย Leader K-1 bakhumjo@hotmail.com วิทยา       อ.กฤษณะ
34 นาย ชาญชัย สุขนิน บอน   ปวช. 2543 31                   21 ม.ค. 2528 12 11 วัดใหญ่ สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 089-115-7257 02-816-1019   trne move sale Ball_whisky@hotmail นิรุช ศรีดี 084-000-5766 ณัฐพงศ์ ไทวเทศ์ 086-817-7357
35 นาย บัลลังก์ เมืองซอง บัล                     2517 5 2518 4 พฤษภาคม 2498 2125-2127   ศรีบุญเรือง เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 083-1229569 02-7581514 038-717066-70 บ.ไดกิ้นแอร์คอนดิชั่นนิ่ง(ประเทศทย) จำกัด เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ballang.m@dat.daikin.co.jp สุชาติ นะแน่งน้อย 081-718668 เซ็น  โชติศรีฤชา 085-5919979 อ.ปรีชา,อ.ปราณี,อ.ณรงค์
36 นาย บุญชัย บุญลือวงศ์ไพศาล ตี๋   ปวช. 2535 23 2538                 10 สิงหาคม 2520 ส.ค.-32 4 ที่ดิน เทพารักษ์ บางพลีใหญ๋ บางพลี สมุทรปราการ 10540 087-1097423 02-3855816   บ.แมคเนคอมพ์พริซิชั่นเทคโนโลยีจำกัด(มหาชน) วิศกร bb_0820@sanook.com ธีระนิตย์ วงษ์พันธ์ 081-754-5231     อ.ปรีชา อ.ปราณี อ.ทุกท่าน
37 นาย เกรียงศักดิ์ ขาวบริสุทธิ์ เกรียง   ปวช. 2539 27 2541         ปวส. 2542 23 2544 30 มกราคม 2524 161/3 3   บางนา-ตราด หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 10540 087-8149744 02-7392224   บริษัท  engineer B-gong_J@ Hotmail.com รัศักดิ์ เลิศเจริญชิม 08-13146160     อ.ปราณี
38 นาย เดชา มูลริยะ ลี่ ลี่ลื่นปื๊ด ปวช. 2539 26 2541         ปวส.     2543 29 เมษายน 2522 146/29 7 สุขสวัสดิ์ 76 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 081-053-3917   089-122-1242   หน.แผนก billymoonriy@hotmail.com อั้ม 087-902-3797 ก๊อง  
39 นาย พิรพล แย้มแสง พิ พิ                     12 2529 27 เมษายน 2508 707 หมู่บ้านศรัณจิต2 วชิรธรรมสาธิต57 สุขุมวิท101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 081-372-2525 02-746-4655 02-269-34-54 การท่าเรือแห่งประเทศไทย พนักงานระดับ5 bonded@sanook.com ตุ้ย 086-367-5914 โต้ง 081-853-5012 อ.ปราณี ชำนาณค้า
40 นาย บดิทร์ ดังสนิท เอ                   ปวส.   24 2542 9 พฤษภาคม 2522 173/74 3 หมู่บ้านร่มฤดี ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กทม. 10520 081-484-1884 02-737-5665 02-737-6441-3 ธุรกิจส่วนตัว วิศวะ boodin_a@hotmail.com รุ่งโรจน์ นิ่มละออ   กิติอัย แซ่เชียว  
41 นาย ศราวุติ บุญสงเคราะห์ วุร วุร พระประแดง ปวช 2545 33 2550                 8 กันยายน 2529 72/19 15     บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10150 080-599-0518     กรุงเทพผลิตเหล้า จำกัด(มหาชน) MB Port Boomsongdok@hotmail.com         อ.กฤษณะ 
42 นาย บุญเรือง มัทกิจ ต้อม ฟู ปวช. 2536 24 2538                 10 กรกฏาคม 2520 51   วัดชัยมงคล สุขุมวิท ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-2685741 02-7029596 02-3354061 ขมจ.บางจากปิโตรเลียม พนักงานปฏิบัติการอาวุโส boonruaq@bangchak.co.th โจ๊ก 081-754-0095 อ้วน 084-1355308 อ.ปราณี ชำนาญคล้า
43 นาย บุญตรี รุ่งศรีฟ้า หน่อง     2526 14 2528         ปวส. 2528 9 2529 3 มกราคม 2507 143/334 10 ไรมอนปาร์ค เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540 081-7214122 02-7507179 02-7622065 บ.ABB จำกัด Manufacturing Manager boontri_rungsripha@th.abb.com ศรีเมณ์  ฉายศิริ 081-4231804 ธารา  จันตะเคียน 081-6373820 อ.ปราณี
44 นาย บุญยรัตน์ กมลวีระพันธ์กุล ตุ้ย     2525 13 2527           2527 9 2528 18 มกราคม 2507 34/3 7     บางตีนเป็ด เมือง ฉะเชิงเทรา   086-3895585 038-517214 038-522280-6 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ boonyara@sanioyu.co.th พีรพล 081-3722525     อ.ปราณี
45 นาย สมชาย ใจนิล เต๋า(บอย) เต๋า ปวช 2544 25 2546                 15 พฤษภาคม 2526 187/9 6 สุขเจริญ สุขุมวิท(เก่า) คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550 086-0612100 02-7077290 02-7060480/401 นิคม m.ไทย ช่างซ่อมบำรุง boy.oa@hotmail.com นายไพริน พร้อมสิ้น 087-0450322   อ.อุบล
46 นาย บุญส่ง มูลอ้อม กุ้ง   ปวช 2529 17 2532         ปวส 2532 13 2534 18 สิงหาคม 2513 10-ม.ค. 2   สุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150 081-865-8008   038-234-345 ERS IT Sermee ผู้จัดการ buneang@ep8-it.com ปัทมา 086-555-7024     อ.ปราณี
47 นาย บุญยืน อยู่พิพัฒน์ ยืน     2527 15 2529           2530 14 2531 6 สิงหาคม 2511 140 5 บุญประคอง สุขุมวิท ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 089-4829753 02-7022598 056-2211289 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์(นครสวรรค์) วิศวกรไฟฟ้า busbus@hotmail.com เอก       อ.ปราณี
48 นาย ไพบูลย์ จันทร์อำนวย ปุ๊ย     2524 12 2526                 29 ธันวาคม 2507 50   สุขุมวิท62แยก17 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 081-6212769 02-3110211 02-4763888 บ.ฮานาบิชิ อิเลคทริค ผจก.ฝ่ายการตลาด ch.paiboon@gmail.com บุญมั่น  วงศ์ศรีสวัสดิ์ 089-4454035 สมควรแก้วภู่ 089-8158254 อ.ปราณี
49 นาย เฉลิมชัย ดุษฏีวจีวงษ์ POP                   ปวส. 2534 14 2535 19 ธันวาคม 2514 22/415   ชมนาค 15 เลียบคลองสอง23 สามวาตะวันตก คลองสามวา กทม.   081-826-6054 02-363-6278 02-7307531 บ.เอ็กตร้าเทด จก. ผู้จัดการทั่วไป chalermchai@extratechthaniland สันติ มินเจริญ 081-613-3277 ณัฐพงษ์ วังเอก 081-425-4879 อ.อุบล
50 นาย ชาญณรงค์ ลฆุจิตต์พงษ์ Nong                     2523 5 2526 24 มกราคม 2503 0.444444   อุฆาหาศ 43 อุฆากาศ บางค้อ จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 081-5577613   02-4241077   หัวหน้าสาระการวาน chan_tpg@hotmail.com        
51 นาย ชนินทร์ กิตติสุทธิ์ เอก     2525 13 2527           2527 9 2528 9 ตุลาคม 2509 95/135     ปัญญาอินทรา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 081-7353342 02-9143536       chaninkitti@hotmail.com นิรันดร์  ทองชิว   วิกิจ  จิริวิจิตร   อ.ปราณี
52 น.ส. ชณุตพร ใจช่วย นก เจ๊                 ปวส. 2543 24 2545 9 มิถุนายน 2516 63/636 2 อุดมเดช สุขุมวิท บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปรากร 10270 089-9339111   02-7404083 MOTOR พนักงาน Chanootporn @yamaha motor.co.th         อ.อุบล
53 น.ส. จันทร์เพ็ญ บัวแก้ว จิ๋ว จิ๋ว                   2530 18 2534 22 พฤศิกายน 2515 319/41 8   สุขุมวิท บางด้วน เมือง สมุทรปราการ 10270 081-488-0788 0-27563456 0-23154202 บ.ไทยแอร์โรว์ จก. หัวหน้าพนักงาน chanphen.b@yasaki.co.th เกรียงศักดิ์ เพชรดีร์ 081-623-3455 รัฐพนธ์ บริพันธ์ 081-457-3661 อ.อุบล,อ.ปรีชา
54 นาย ฉันทวุฒิ สุขสว่าง กุ้ง   ปวช. 2540 28 2542         ปวส. 2543 24 2544 20 กุมภาพันธ์ 2525 159/1 3 วัดบางบ่อ บางนาตราด บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 085-9134995 02-7086068   Crypton Teehnoloyy. Field App.Eny Chanyeut@crypton-singapore.com ศรายุทธ 089-0221038 วรวิทย์ 081-786-6515 อ.อุบล
55 นาย ชาญวิทย์ ปทุมจันทรัตน์ ต้น ต้น   2531 19 2533           2534 15 2535 14 สิงหาคม 2516 126   สุคนธชาติ สุขุมวิท 95 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 081-6152370   02-7067900 thai Koito Co.Ltd. Engineering Manager charnvit@tkoito.co.th นรินทร์  ประสาททอง 084-40164297 กิติกรณ์ 084-6789989 อ.สุชาติ,อ.มนัส,อภีรภทร์
56 นาย สุรเชษฐ พิมสุข หนึ่ง ห้อย                 ปวส. 2545 26 2548       94/1 6 วัดคู่สร้างฯ สุขสวัสดิ์ ในคลองปากกด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 083-3086302 02-816-1598       cheat02@hotmail.com         อ. ประสิทธ กุลวิโรจน์
57 นาย เชษฐา มุสิกุล หมู หมูทับทิม                 ปวส. 2532 13 2533 5 เมษายน 2514 34/235 1 6 หมู่บ้านบางปะอินทร์   บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยธยา   086-6859579     บ.เพาว์เวอร์ไลน์เอ็นจิเนียร์ริ่ง s.sup chedtha_mu@hotmail.com        
58 นาย เชิดศักดิ์ อยู่พรต ตู๋     2527 15 2529                 5 กุมภาพันธ์ 2512 30/1 7     บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 086-5464143 02-3370692 02-5905713 การไฟฟ้าส่วนภูมมิภาค ช่าง cherdsaky@yahoo.com นายสมนึก(พิษณุ) เจริญรอด 081-9341616 นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์  
59 นาย โสภณ เพ็ญศิริสมบัติ JACK                     2542 18 2543 30 พฤษภาคม 2511 73/21-22 4   เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 081-6428344 02-7553357 02-7553357   กรรมการผู้จัดการ chiewchaninter@hotmail.com         อ.ปราณี
60 นาย ชัชวาล อ่องละออ ชัช   ปวช.   31                   7 ต.ค. 2527 1328 6 บุญประครอง สุขุมวิท ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280   02-389-5537       chnd_maker@hotmail.com บอล   บอย 084-0005766 อ.ชูชาติ
61 นาย ชด ปานสงวน     ปวช.               ปวส.       1 พฤศจิกายน 2508 384 3   สุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 081-8351842 02-7108083   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ช.6 chod.p@egat.co.th        
62 นาย โชคชัย วงศ์กำภู โชค   ปวช 2534 22 2537         ปวส 2538 18 2539 17 เมษายน 2518 1681 7 วัดด่านสำโรง  สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 816304904 27571730 27574510 บ.ชัยมิตร เอ็นจิเนียริ่ง Area Sates Manager chokusung@hotmail.com         อ.ปราณี
63 นาย ชุมพล นพมงคล เข้     2525 13 2527                 20 มีนาคม 2509 1095/107     บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260 081-8217903 02-7443211 02-5456595 Cherron .Thailand Explorafion and Production Telecommunication Team Lead choumponn@yahoo.com         อ.ปราณี
64 นาย ชำนัญ ศิริรักษ์ ใหญ่   ปวช. 2534 23 2537                 6 พฤศจิกายน 2520 0.021277 7   ศรีนครินทร์ บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270 081-9265456 02-7599933   บ.บาลานซ์ลอร์ดอนซังแลนด์ จก. ที่ปรึกษากฎหมาย (ทนายความ) chsirirak @ hotmail.com        
65 นาย เทอดเกียรติ ซุ้ยเล็ก ฉุย ฉุย ปวช 2538 26 2541                 14 ตุลาคม 2522                 081-3499972     Big-C อ้อมใหญ่ เจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ Chui_ts@hotmail.com ติศักดิ์ ใจเผื่อแผ่ 084-1348180     อ.ชัชวาล  อ. ปราณี
66 นาย จินดา โต๊ะกลาง เอ๊กซ์   ปวช. 2545 26 2547                 18 พฤษภาคม 2524 34 4 โอมา สุขสวัสดิ บางพิ่ง พระประแดง สมุทรปราการ   086-5754706 02-4636795   ระยอง Engineer command644@hotmail.com เพชร 087-070-5900     อ. อุบล สารากิจ
67 นาย ชนาธิป มั่งจิตร์ เดียร์ ดิ๊ป ปวช 2540 28 2543         ปวส 2543 24 2545 4 พฤษภาคม 2525 533 1   เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 08-9770-4923 02-7134816 02-754-3609 บ.เอราวัณสิ่งทอ จำกัด พนักงานสินค้าขาเข้าต่างประเทศ dearrer 1212@hotmail.com วัชระ รอดทับ   ยุทรพร วิไลวรรณ   อ.สัมฤทร์ มากโทก
68 นาย เดชา แซ่เจิน โจ เด ปวช.   20           ปวส.   16   10 พ.ค. 2517 เม.ย.-49   อุดมสุข สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพ 10260 087-6877391 02-3937883       dechaqesap.co.th เถลิง 086-3114667     อ. พีระ คงวงศ์ญาติ
69 นาย ดิเรก หวัดแหวว เหรก     2527 15 2529                 11 ตุลาคม 2512 39/84 7 สุขุมวิท105 ศรีนครินทร์ บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260 081-8233184 02-7458282 02-3989031 บ.โคเรดท์เซอร์ริสแอนด์อิคริบเบ็นท์จก. MD direk@dse.co.th สมนึก  081-9341616 วัชรศักดิ์ 084-7006625 อ.ปราณี
70 นาย  ดนัย เลาะมะ ยูบ   ปวช 2532 20 2534                 24 กันยายน 2516 872/1   22 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250 863095076 23193980   Taikisha. วิศวกร อาวุโส dmaknak872@yahoo.com        
71 นาย กิตติ สนั่นทุ่ง โดม   ปวช. 2535 26 2538                 5 ตุลาคม 2523 60/538 11 เปรมฤทัย เทพารักษ์ บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270 089-995-5906 02-753-1326       domemain@hotmail.com สรยุทธ โพธ์มะฮาด   ไพโรจน์  ชาติไทย   อ.ปราณี
72 นาย นิรันดร จันทร์บุญนาค ดอน DON                   2546 26 2547 13 มีนาคม 2526 1636/104 6 โครงการ 3 สุขุมวิท ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 081-6963972 02-7021170     Service Engineer don_aweet9@hotmail.com นายพงษ์เทพ อิ่มจิตร 087-5126192     อ.อุบล,อ.จิดาภา
73 นาย ดลเดช ณรงค์ชัย เฟี๊ยต   ปวช. 2543 31 2546                 19 กุมภาพันธ์ 2528 32/118 3 ชอุ่ม2 สุขุมวิท103 หนองบอน ประเวศ กทม. 10250 086-310-9605 02-747-1114 02-540-0601   ช่างเทคนิค donladech @hotmail.com ธรีวัฒน์  ห้อยสำแดง 083-995-1245 ยุทธ 087-673-6478 อ.ชูชาติ
74 นาย พรชัย ต้นเจริญ เอ็กซ์ ไอ้เตี้ย ปวช. 2540 28 2543                 21 เมษายน 2524 50/19 6 ประชาอุทิศ 101 ประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 085-920-5430 02-815-8527       e20sta@hotmail.com พิษณุ  ทองน้อย 083-782-6848 พิเชษฐ  จำปาทอง 087-821-1040 อ. ชัชวาล พิกสุวรรณ
75 นาย อรรถสิทธิ์ แย้มยิ้ม เอก ไอ้เงี่ยน!!   2536 24 2538                 17 พฤภาคม 2521 1503/19 7 ที่ดินทอง 6 เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-2795776 0-2383-5599   Hard Rock café Bangpu Bertender Eak_hardrock@hotmail.com ธนินรัศมิ์ กิตติภัทรวินิจ 084-135-5305     อ.ปราณี
76 นาย สมชาติ ตั้งตรงจิตตวร เอก   ปวช. 2540 28 2543                 26 มกราคม 2525 31/225   ร่วมสามัคคี อุดมสุข หนองมอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 084-023-7465 02-726-2235   บ.แผ่นเหล็กวิลาสไทย วิศวกรวางแผน eak_pe@hotmail.com         อ.ชัชวาล 
77 นาย ธาราธร ลอเสรีวานิช เอก   ปวช. 2547 34 2550                 23 เมษายน 2531 69/176 2 เมฆฟ้าวิลล์ สุขุมวิท ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280 083-7106751 02-7038349   สุขุมวิท ช่างไฟฟ้า eak001c4@hotmail.com        
78 นาย อนุพงษ์ วงษ์ชุน เอก                     2543 24 2544 21 มิถุนายน 2524 36 6     บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 087-537013 037-271327     ช่างคุมเครื่อง eakheha@hotmail.com        
79 นาย เอกชัย มั่นสาย เอก เอก(มั่น) ปวช.   31                   28 มกราคม 2527 259 7 วิทยุการบิน สุขมวิท ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 086-0928244 02-7090-523       Easyboy40128@hotmail.com         อ.วีชรี
80 นาย เอกชัย ตั้งสกุลเจริญ เอก                   ปวส.   18   15 พฤษภาคม 2518 234/188 3   เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 089-6648126 02-7533144 02-7258967 GRUNDFOS (THAILAND) LTD. PURCHASINC  OFFICER ekachaiek @ yahoo.com อภิรัฐ   วิศิษย์ศักดิ์วาดิน 081-5676467    
81 นาย เอกพงษ์ มูลเมืองแสน ดราฟ   ปวช 2545 33 2548         ปวส 2548 29 2549 28 กุมภาพันธ์ 2529 106-116   ศิริพงษ์ สุขุมวิท81 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 086-308-8210     Pro-marRix   ekkapong_28@ hotmail.com         อ.ชูชาติ วงศ์สะอาด
82 นาย เอกพจน์ เหลืองประสิทธิ์ lot   ปวช 2532 20 2535                 19 กย 2516 47/1 2 สุขสรรดี 33 สุขสวัสดิ์ ราษฎบูรณ ราษฎบูรณ กรุงเทพฯ 10140 089-6937090 02-8730048 02-4701232 ส.กสิกรไทย ผช.บจกแผนกสาธารณูปโภค ekkapot.1@yahoo.co.th รณกร 081-8907773 มงคล   อ.ปราณี
83 นาย วรรณณพ เอียมลออ ต้อง มอร์ ปวช. 2540 28 2543                 13 มิถุนายน 2524 15 7 อัมรา สุขสวัสดิ์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 085-154-3107 02-815-5257   บ.สายไฟฟ้า-ไทยยาซากิ จำกัด วิศวกรวางแผน email_tong@hotmail.com พิษณุ 083-782-6845 อำนาจ 085-832-2025 อ.ชัชวาล
84 นาย สิทธิชัย ศรีใส ทอม   ปวช 2545 33 2549                 17 ตุลาคม 2529 108/4 2 ผูกมิตร ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130   02-754-4005       e-merjenzy@Hotmail.com (เยอะมาก) 087-493-2974     อ.ชูชาติ วงศ์สะอาด
85 นาย สานิตย์ เรืองศรี เอ็กซ์   ปวช.   27                   8 พฤษาภาคม 2524 24/208 12     บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ 10130   02-756-2847     วิศวกร enjorne@yahoo.com        
86 นาย ธีระพล ชัยโคตร เม่น   ปวช 2540 28 2542                 17 กุมภาพันธ์ 2525 240/10 6     มะเขือแจ้ง เมือง ลำพูน   089-5552239     R.C.N โมบาย md ent@hotmail.com         อ.สัมฤทธิ์ มากโทก
87 นาย อัฑฒกร อุลิศนันท์ เจ้   ปวช. 2541 29 2543                 11 เมษายน 2526 61/71 1 บุญศิริ สุขุมวิท บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270 084-143-9423     สยามทิสสันออโตโมบิล พนักงาน f_ulisa 003@hotmail.com         อ.วัชรี
88 นาย อนุรักษ์ เคนไชยวงศ์ ตั้ม   ปวช                             16/5 4 วัดสวนส้ม ปู่เจ้าสมิงพราย บางโปรง เมือง สมุทรปราการ 10270 853418269         fum_life@hotmail.com โจ 890772007     ทุกคนเลย
89 นาย ศักดิ์ชาย เสือประเสริฐ กอล์ฟ   ปวช.   31           ปวส. 27     9 สิงหาคม 2527 201/151 8 ทรัพย์บุญชัย พุทธรักษา ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ   084-0198380 02-701-3654       golfsudjai@hotmail.com ยะ 087-1060455     อ.สัมฤทธ์
90 นาย ฐิติกร นิ่มนาม กร   ปวช.   26           ปวส.   22   5 ตุลาคม 2522 439/73 1 บ้านเมืองไทย บางนา-ตราด บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 081-778-9403 02-705-5167       GORN99@Hotmail.com ตั๊ว 081-565-18--7876 บอล 089-175-6811 อ.ปราณี
91 นาย อนนท์ นิ่มยังดี                     ปวส. 2543 31 2548 21 สิงหาคม 2527 110 4   สุขุมวิท บางปู เมือง สมุทรปราการ 10280 081-626-7489 02-707-6573 02-335-4061 บางจากปิโตเลียมจำกัด(มหาชน) โอเปเรเตอร์2. gotonen_1984@hotmail.com        
92 นาย นภดล ภักดีกุล เอกซ์   ปวช. 2536 26 2538         ปวส. 2535 22 2540 17 ธันวาคม 2522 299/268 3   สุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง  สมุทรปราการ 10280 081-2568663 02-709-5038 02-721-7670 บริษัทสยามไดลิ้นเซลล์ Service Engineer hoppadon@daikim.co.th ชัยยุทธ ทรงศักดิ์ศรี   อมร สอนสะอาด  
93 นาย สุพจน์ โหศิริ ต้น                   ปวส 2545 26 2547 11 กรกฏาคม 2526 299/232 12 คู่สร้าง สุขสวัสดิ์  ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 087-8289501 02-8163239       hosirboyz@gmail.com นาย จินดา       อ. อุบล สารากิจ
94 นาย พิเชษ มาตรังศรี เชษฐ์                   ปวส. 2538   2540 28 มกราคม 2520 61/466 3     บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540 081-4476020     บ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด หัวหน้าแผนกธุรการ imet_cag@isuzu.co.th ทศ   ชู  
95 นาย ปัญญาวุธรัฐพ พุทชู วุธ   ปวช. 2541 29 2543                 26 พฤษภาคม 2525 81/1 2 อุดมโชค สุขุมวิท ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280 081-726-1826 02-388-2327   บ.บราโวอุตสาหกรรม จก. เขียนแบบ ins.teach@smail.com พิชิตพงษ์ พรมสา 081-907-9095 จุรงค์ เหล็กดำ 081-297-5708 อ.วัชรี
96 นาย อิศรา อิศราภรณ์     ปวช 2525                     6 พฤศจิกายน 2516 19/269 13 27 บางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 086-328-3827 02-316-0273 02-817-6410 ksr Bquipmut co.,Ltd วิศวกรไฟฟ้า4 isara@ksp.co.th        
97 ว่าที่ร. อิทธิพล โพชสาลี อิท อิท                 ปวส. 2542 23 2544 1 กุมภาพันธ์ 2524 93/2   สุขาภิบาลบางปู65 สุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 089-0184913   02-706-8899 บ.ทรัพย์สกุล หัวหน้าแผนกวิศวกรรม Itonpung@hotmail.com น้ำผึ้ง สุดใจ(ภรรยา) 089-881-2824 อรรคพล แก้วทอง 089-0711007 อ.ปรินธร/อ.สัมฤทธิ์/อ.ชูชาติ
98 น.ส. น้ำผึ้ง สุดใจ ผึ้ง                   ปวส. 2542 23 2544 21 ตุลาคม 2524 93/2 7 มูลนิธิ สุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 089-881-2824   02-756-4971-80ต่อ517 ศูนฝึกพานิชย์นาวี   Itonpung@hotmail.com อิทธิพล โพชสาลี 089-018-4913     อ.ปรินธร
99 นาย วีระวัฒน์ เจียมเงิน วี กั๊ดจัง   2527 15 2529                 19 กุมภาพันธ์ 2512 312/12 3 เทศบาล 13 สุขุมวิท บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-867-8101 02-756-4453 02-323-9041-4 บ.วายเคเค(ประเทศไทย) Suppervisor j.veerawat@hotmail.com นายนำพล พงษ์อริยะ 081-831-6244 นายภาคภูมิ เย็นสุดใจ 081-909-5285 อ.ศักดิ์เสถียร,อ.ปราณี ชำนาญค้า
100 นาย ธนวัฒน์ ขจรยุต แจ็ค   ปวช 2545 33 2548 ปวท 2548 19 2550         1 เมษายน 2530 427 6 นารายรักษ์ เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 085-142-0699         J500404671944@hotmail.com         อ.สัมฤทธ์  
101 นาย จรัสพงศ์ เขมาสิทธิ์ ปุ๋ง   ปวช. 2536 24 2539                 28 มีนาคม 2521 283/69   ร่วมพัฒนา2 ปู่เจ้า สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 089-0398881     Panduit Thailand Account Manager jaraspong_k@yahoo.com ธนินรัญมิ กิตติรัทวินิจ 084-1355305     อ.ปราณี
102 นาย จามร มีสวัสดิ์ มร นามรมาเยือน ปวช.   25           ปวส.   22   16 ตุลาคม 2523 111   คลองตะเคล็ดตะวันตก เทศบาล 10 ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270 089-175-6811 02-387-1475     Engineer jarmornmeesawad@hotmail.com ฐิติกร 086-573-6609 ศุภชัย 081-778-9403 อ.ปราณี
103 ว่าที่ ร.ต. ดนภัทร ใจหวัง บี   ปวช. 2540 29 2544                 14 กุมภาพันธ์ 2526 301   พัฒนาการ 74 พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 087-821-8090 02-321-1076       Jdonnapat@gwail.com         อ.ชัชวาล
104 นาย พรศักดิ์ แฝงเมืองราช จี๊ด   ปวช. 2543 30 2545                 14 กันยายน 2526 14/29 9 ยุพาทองนิเวศน์ ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 086-1352058 02-7542645 02-1833322 บ.สมบูรณ์ แอนดฺเอสพี รับเบอร์ ช่างซ่อมบำรุง jeed-zeed@hotmail.com สุธรรมรัตน์  086-8897377 ศุภกร 083-6005678 อ.สมบูรณ์
105 นาย เจตศักดา สามเสน เจ็ด     2528 16 2530                       38 1     บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540 086-9766341     บ.เด็กตร้าแมนนูแฟคเจอริ่ง ผู้จัดการ jetsakda@dextragroup.com         อ.อุบล
106 นาย ชัยวิชิต แพรหมอ น้องกอล์ฟ เจี้ยวคุง                 ปวส.   32   16 มีนาคม 2529 200/17 7 วิทยุการบิน สุขุมวิท ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปารการ 10280 086-6722726 02-3234010       jiawkung @ hotmil.com ปวช.ทั้งหมด   ปวส.ทั้งหมด  
107 นาย สรธร วิทยสิริไพบูลย์ ตี๋   ปวช 2531 19 2534                 10 กรกฏาคม 2515 128/60 1 ไทยประกัน เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 089-684-2102 02-315-5125 02-315-5125 บ้าน เจ้าของกิจการ Jikgb@Hosmail.com นรินทร์  ประสาททอง 084-016-4297 วีระชัย อภิชาติวงศ์ชัย 081-641-5435 อ.อุบล สารากิจ
108 นาย จิระศักดิ์ วงศ์สุวรรณ ใหญ่   ปวช 2514 2 2516                 3 เมษายน 2497 7ประชานิเวศ3   31   ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000 081-8290871 02580-7687 02-9794800 บ.จอมธนาจำกัด รองประธานฝ่ายบริหาร jirasak@icecremo.com ชัยจิตต์     วิโรจน์  ตั้งมาลา   อ.ปราณี,อ.ศักดิ์เสถียร,อ.ปรีชา
109 นาย จิรวัฒน์ แซ่จัง เอก   ปวช.   25           ปวส.   21   26 มีนาคม 2521 1850/39 6     ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 084-0135347     บ.ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียร์ริ่ง senior Designer jirawat-s@tns.th.com         อ.ชูชาติ
110 นาย กนตชาต สุภะ จ๊อบ                   ปวส.   32 2547 10 พฤษภาคม 2528 1819/165   ปริยานนท์ สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม.   085-199-3913   02-683-4176   MD jobrino@hotmail.com         ทุกท่าน
111 นาย ประจักษ์ วงษาเนาว์ โจ   ปวช 2543 31 ไม่จบ         ปวส       30 พ.ค 2526 13 1 สุขสวัสดิ์ 43 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 089-8993295         joedeno_cool@ltctmail.com อรุรัส สว่างวง 081-5584862 ชาลชิต สุขพิน 083-7072669  ชัชวานย์ บิ๊กสุวรรณ
112 นาย จำลอง บัวเหลือง ลอง                   ปวส   19   30 พฤษภาคม 2517 126/2708 5   ติวานนท์ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 081-9091634       sab techrical con&ultaut jumlong@jrall.com        
113 นาย จุรพล รังสรรค์ พล    ปวช. 2517 5 2519         ปวส. 2519 1 2520 22 ธันวาคม   119/114       บางพลี บางพลี สมุทรปราการ 10540 081-6305796   02-4362614-5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ช่างระดับ7 Jurapol.r@egat.co.th        
114 นาย พงษ์เทพ   อิ่มจิตร ไก่   ปวช. 2542 4 2545         ปวส. 2545 26 2547 28 ธันวาคม 2524 2136/281 7   เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 084-7613381         kai_noi@hotmail.com ธีรพล 089-9950600     อ.อุบล
115 นาย ขจรศักดิ์ ศรีสมุทรนาค ต่าย จร ปวท. 2529 3 2531 ปวท. 2529 3 2531         25 ตุลาคม 2510 586/70 2   พัฒนา1 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 081-7354711 02-7098388 02-7098388 KS GROUP MD kajohnsakj@ksgroup.co.th วีรชัย  จันตรีกุล 089-1509109    
116 นาย กำธร เมืองคำ ทม                   ปวส. 2545 27 2548 4 มกราคม   2069/8 1 วัดด่านสำโรง สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 086-5054392   02-7570022 วัดด่านสำโรง 11 FORMAN Kamtrono4@itotmail.com รุ่งโรจน์  โน๊ตสุภา 084-0026585 วีรบุทธิ์  รัตตโนภาส 084-9750685 อ.ศริณย์,อ.อุบล,อ.ชูชาติ,อ.สัมฤทธิ์
117 นาย คำรบ สาระทา อีด   ปวช. 2538 26 2540                 7 มีนาคม 2523 299/52 12 คู่สร้างคู่สม สุขสวัสดิ์ คลองบางปลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10250 086-3866350 02-8161075 02-8161075 THAI technic ELLECtec IWGINEER KAMZONTTE.co.th        
118 นาย เกษม มงคลแถลง เล็ก     2521 9 2523           2524 6 2525 19 กุมภาพันธ์ 2503 100   สุขุมวิท103/1   บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260 081-7751452   02-4366214   ช่างระดับ 7 kasem.mon@egat.co.th วิรัช ประโยชน์อมรกุล 081-9224235 สุรินทร์ 089-6754346 อ.ปราณี
119 นาย กวี แสงสาย ต่อ ป๋า                 ปวส. 2540   2541 14 กุมภาพันธ์ 2503 494/41 3 สวนส้ม ปู่เจ้าฯ บางโปรง เมือง สมุทรปราการ 10270 087-3670150   02-3830002 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ช่างระดับ 6 Kawee.s@egat.co.th เอกนรินทร์ จี๊ดนาเกลือ       อ.อุบล
120 นาย เกียรติกูล ชูสกุล เล็ก แหลม ปวช 2524 12 2528                 25 ม.ค 2508 55/115       ทุ่งสงขา   ชลบุรี   028-3256812   038-409224   หัวหน้าหมวดรถบริการ keat_kul@hotmail.com ทุกคนในห้อง       อ. ปราณี
121 นาย สมโภชน์ แม้นแก้ว คอง   ปวช. 2534 22 2537                 6 มีนาคม 2518 374/1   ศรีสวัสดิ์ศิริ2 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 086-9077700 02-7370303 02-6859204 ถ.พระราม 3 Assistance DepartmentManager khaopod@gmail.com        
122 นาย ชัชสกล(มงคล) มั่นคง อุ๊บ อุ๊บ ปวช. 2530 18 2533                 8 พฤษภาคม 2515 120   สุขุมวิท 85 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 081-815-3524 02-331-1566 02-762-6550 บ.Nokie Sicmers Netwprks Site Emgireer Khun_chat@yahoo.com ทั้งหมด       ทั้งหมด
123 นาย กิตติพงษ์ แก้วประดิษฐ์ โต้ง     2524 12 2526                 12 มิถุนายน 2508 1/649 14   จรัญยานนท์ บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 081-8355012 038-539122 02-4630102 Thaiyang Kitpaisan Suppervisor kkaewpradct@hotmail.com         อ.ปราณี
124 นาย องอาจ สุวรรณโฆษิต     ปวช. 2536 24 2539         ปวส 2539   2541 25 พฤษภาคม 2518 33 3     บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 10566       UNITHAI LINE CO LTD. วิศรกร klualkluay_@hotmail.com ธนาคม จารุโยธิน 081-7219298     อ.ปราณี
125 นาย คมเดช ภัทรทิชากรกุล     ปวช. 2534 23 2537                       1599 1   เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-8248586 02-3853191   บ.อัลฟาอินโนเวชั่น จำกัด ผช.ผจก.ฝ่ายส่งออก KOMDEJ @ ALPHA.NET         อ.ปราณี
126 นาย คมสันต์ ผึ้งแดง     ปวช.   16           ปวส.   12   14 พฤษภาคม 2512 699/260 6     ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280 081-8052466 02-7035989 038-214870 มิตซูบิชิอิเล็กทริก คอนซูเมอร์(ปทท) จำกัด SS KOMSAN.P@MEP.MEAP.com ธรรมนูญ  กล่ำแสง 081-8754237 สุมิตร  วุฒิศรศิรพร 085-2229828 อ.ปราณี
127 นาย ก้อเทพ บุญบุตร ก้อเทพ                   ปวส. 2543 25 2544 5 ธันวาคม 2523 3 4     หนองพยอม ตะพานโพ พิจิตร 66110 084-0245749         Kongpap_553@hotmail.com ไพโรจน์ กรนุ่ม 085-1450592     อ.อุบล สารากิจ
128 นาย สุชาติ ฟักเชียว ป๊อก   ปวช 2529 17 2532                 19 กุมภาพันธ์ 2515 1643 6     สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 086-633-4008 02-361-7908 02-361-6733 TOT นายช่าง4 Koypok@Hotmail.com ปัทมา 086-555-7024 ประกิจ   อ.ปราณี
129 นาย เกรียงศักดิ์ เพชรคีรี เกรียง                   ปวส. 2533 14 2535 13 สิงหาคม 2514 126/1037 5 เคหะนนทบุรี ติวานนท์ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 081-623-3455 02-964-0341 02-575-4455 Power line and Turnkey Engineer kreing2345@yahoo.com สันติ มินเจริญ 081-613-3277 ณัฐพงศ์ วงเอก 081-425-4879 อ.อุบล อ.ปรีชา
130 นาย เกรียงศักดิ์ ประจุรมัย น้อง                   ปวส. 2537 18 2539 2 กรกฎาคม 2518                     02-3871171-7   หัวหน้าแผนก kriangsak013@hotmail.com         อ.ปราณี
131 ว่าที่ ร.ต. เกษมสันต์ สมสุขหวัง แป๊ะ   ปวช.   29           ปวส.   25   17 กันยายน 2525 59/108   อุดมสุข15   บางนา บางนา กรุงเทพ 10260 081-5539392         Ksemsan @ yahoo.com         อ. ชูชาติ
132 นาย วรศิลป์ เกยานนท์ โอ๋   ปวช.   23               19   9 ตุลาคม 2519 55   แสนสุข วิดหา ปทนา เมื่องฯ สมุทรปราการ 12070 089-1045300 02-1737789 02-7027960 นิคมฯ ทวมส์ Sub-Chief kvorasil@tlcoito.co.th พิเชชฐ แสงชัยไพศาล 089-4450751 เสกสม ต้าสิทธ์กุบ 081-3725250 อ.ปรีชา อ.ณรงค์ อ.ปราณี อ.อุบล
133 นาย สุทธิพงษ์ มหาหงส์ แหลม แหลมพระประแดง ปวช. 2544 33 2549                 15 มกราคม 2530 52/1 พระประแดง ปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ 10270 083-6122-240         Lam_Thekop@hotmail.com อภิชัย คล้ายวิเชียร 085-160-8233    
134 น.ส. ลลิตา เศรษไกรกุล อีฟ   ปวช. 2524 30 2545                 4 7 2527 973 6 เพชรวิฑูร กม.6 เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมื่อ สมุทรปราการ 10270 081-4888668         lita_911paes@hotmail.com สุรวิชช์ ชัยชนะ 083-5422388 วรรณกรณ์  สยสุรวรณ์ 087-9200734 อ. ประศิทธ์ ดุลโรจณ์
135 นาย ฉลอง แสงศิริวิจารณ์ รวย                   ปวส.     2535 4 มี.ค 2514 60/64 2     บางคูวัด เมือง ปัทุมธานี 12000 089-7695302         LSANSUK@YAHOO.COM.        
136 นาย ธิติกร เลิศโรจน์ชูสิทธิ์ โจ๊ก     2536 24 2539                 29 ตุลาคม 2521 1734/49 8 สำโรงเหนือ 2 สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-754-0096 0-27540081       l-thitikorn@hotmall.com ธนินรัศมิ์ 084-135-3505     อ.ปราณี
137 นาย อุทิศ หล่ำสาย เอ ทิศ ปวช. 2539 27 2541         ปวส. 2542 23 2543 29 มีนาคม 2524 33/17 14 ศรหิรัญ บางนาตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 089-457-7871 02-745-0944   ชิเลติกา Engineer luthid@celestica.com ศิลป์   บูรณ์   อ.อุบล
138 นาย รังสี ขุนสนธิ แม็ก   ปวช. 2524 11 2527                 12 มกราคม 2506 900/150 12 อุดมสุข26 สุขุมวิท103. บางนา บางนา กรุงเทพ 10260 081-8748456 02-3992649 02-3992649   กรรมการ mac_Smurt1@Yahoo ชนินทร์       อ.ปราณี
139 นาย ศวัส เอี่ยมทศ เอ้ก   ปวช. 2541 29 2543                 22 กัยายน 2526 220/1270 4 รดใหญ่ สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 080-250-8843 02-815-6657   บ.ทรูคอร์ปเปอร์ชั่น จำกัด Event Saile mafree_22@hotmail.com พิชิตพงษ์ 081-907-9095 ปรีชา 089-184-8013 ทุกท่านในแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
140 นาย วัชรพงศ์ คันธบุตร แจ้ง มหา ปวช 2541 29 2544                 30 ตุลาคม 2525 3065 8 ปิ่นแก้ว1 สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 089-793-5243 02-757-2194   บรฺษัท แฮมพาส อินดัสตรี Enginer maha_w2@hotmail.com ดนภัทร ใจหวัง 086*375-9010 เกษมสันต์ สุขสมหวัง 086-019-6436
141 นาย ธีรวัฒน์ น้อสำแดง ใหม่   ปวช. 2543 31 2547                 6 พฤศจิกายน 2527 10-พ.ย. 14 สุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์70 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 083-9951245 24632761     QC mai_sanook@hotmail.com ดลเดช   สุทร   อ.ชูชาติ
142 นางสา อาริษา วรรณา ม๋าย   ปวช. 2541 29 2544                 16 มีนาคม 2550 566 6 ไทยนิบบอน สขุมวิท ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280 084-1583917   02-7375911 บริษัท ดี.บี.ที.เอ็นจิ เนียริ่ง จัดซื้อ maie_arisa@hotmail.com         อ.วัชรี  กรีฑาวัลย์
143 นาย มานะ คุณปรีชา นะ                     2543 24 2544 29 สิงหาคม 2524 1279/590 10 14 สุขุมวิท ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280 089-0435741   02-7574510 บางพลี Sale Engineer mana_k@chaimitr.com ศุภรัตน์ ชื่นอารมย์ 089-48873105 อิศราวุธ  ณ น่าน 081-5577080 อ.ปราณี
144 นาย มนัส กล่ำดิษฐ์ ธง   ปวช.   30                   24 สิงหาคม 2526 7 12 อดิเรก สุขสวัสดิ์ บางมด พระประแดง สมุทรปราการ 10130 081-6113284 02-463-8697       manat_kramdis@hotmail.com        
145 นาย มนูญ สามแก้ว นูน LOVE                   2524 6 2525 4 มกราคม 2508 195 1 กำนันสายชล สุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 086-5643118 02-1012959 02-3131470 บ.เบอร์รี่ยุคเกอร์ฟูดส์ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการ manoons@bjc.co.th นายสุรชัย   นายชิตพล   อ.ปราณี
146 นาย มานพ ดวงสุข นพ                   ปวส.   13 2534 30 มกราคม 2513 135/27 2 ประชุมมิตร 10   บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130 081-7627583 038-941804   บ. โกลด์ เอส มี พี 2 จก. หัวหน้ากะ manop,d@glo.co.th ประกิต มั่งมีสิน 086-6614190 ปัทมา มั่งมีสิน 086-5557024 ปราณี
147 นาย  ศิริ ศิริเงิน หมี น็อค ปวช. 2535 23 2537         ปวส. 2538 19 2539 4 มิถุนายน 2520 222/339 4 ประชาอุทิศ  72 ประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10240 081-8556795 02-8716386 02-2666709-38  ต่อ  1586 60.70.10 ผู้จัดการ mee tnc3 @ gmail.com ไอ้ระ   ไอ้ตตี๋   ป๋าโทลก
148 นาย เมธชนัน นาควิเวก ปั๊ม   ปวช 2535 23 2538                 7 มกราคม 2520 81/216   หมู้บ้านเฟส7 ลำลูกา บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 10415 083-135-9037   02-659-2000 บุญรอดเทรดดิ้งจก. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด metchanan@hotmail.com ธีระนัตย์ วงศ์พันธ์ 081-754-5231 สมชาย สุววรรณปักษ์ 086-764-6158 อ. ปราณี
149 นาย เมธาวี วงศ์บุญมาก เม แบะแซ ปวช. 2544 32 2547                 11 เมษายน 2529 1755 6 สินสมบูรณ์ สุขุมวิท ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 087-479-0498 02-702-3105       methawee_Bc@hotmail.com ศิริวุฒิ ช้างน้อย 081-488-0637 อนุรักษ์ ป้องทรัพย์ 089-006-5690 อ.คงพันธ์ ไชยตัน
150 นาย ชัยณรงค์ สังข์ส้ม ตุ๊ก   ปวช.   20           ปวส.   8-ม.ค. 2537 9 กันยายน 2516 66/118 4 นารถสุนทร สุขุมวิท บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270 813410983     บ.พีเคแอนด์ เอินเทคนิเคิลเซลล์ แอนด์ เซอร์วิท จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขาย mgchainarong@yahoo.comj. ธีรศักดิ์ 817009728 มนัส 898113158 อ.ปราณี อ.อุบล
151 นาย ทรงชัย กิ่มจิตร์ มิ้น   ปวช. 2545 33 2548                 12 ตุลาคม 2529 554/12 2 สยามนิเวศน์ เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 089-479-6757 02-385-2651       mintboy_za@hotmail.com นายจิรายุ คุ้มเมฆ 084-033-0645     อ.ชูชาติ วงสอาด
152 นาย มงคล มนีรัตนฤกษ์ จอม     2539 28 2542           2543 24 2544 5 ตุลาคม 2524 1842 7 วัดด่านสำโรง สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 084-0152716     บ.อาซีฟา วิศวกรออกแบบBlokset mongkol_manee@hotmail.com เพชร 089-4887205 พีท   อ.กฤษณะ,อ.อุบล
153 นาย นัฐพล มลทัสน์ โบ สติกเกอร์   2542 30 2544                 18 กันยายน 2526 386 1 วัดหนามแดง ศรีนครินทร์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 083-8002044 02-3858352       montas726@hotmail.com         อ.ประสิทธิ์
154 นาย มนตรี ชอบสอาด หมู อ้วน ปวช 2534 22 2436                 25 ตุลาคม 2519 120/145 2 อุ่นอารีย์ สุขุมวิท ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270 084-7664382 02-3827852 02-3618834   หัวหน้าช่างประจำอาคาร montree61@yahoo.com วรวุฒิ คนชิม 081-8684345 พรสิทธิ์  บุตรทหาร 089-0063579 อ.ปราณี
155 นาย นิรันดร์ ขาวบริสุทธิ์     ปวช. 2527 15 2530                 30 กรกฏาคม 2512 15/489 10 วัด่านสำโรง สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-3305861 02-7591937 02-2580447-9 บ.เจ.อี.พี.เซ้นเตอร์โพรส์   N_khaoborisut@yahoo.com        
156 นาย นราวิชญ์ กวดสำโรง หนิง   ปวช. 2541 29 2544                 5 มกราคม 2526 110/23   บุญศิริ   บางเมือง   สมุทรปราการ   085-9333739       engineer Narawich_NB@ Hatmail.com คงศักดิ์ กายท้วม 084-9703460 เอกพันธ์ แพรดำ   อ. ชูชาติ
157 นาย ณัฐพงศ์ วังเอก ปุ๊ย   ปวช. 2531 18 2533         ปวส. 2534 14 2535 3 กรกฎาคม 2515 359 1 ลาดกระบัง 52 อ่อนนุช ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 081-425-4879 02-326-7455 02-728-1334 บ.ซันเทคเทคโนโลยี จำกัด ผู้จัดการทั่วไป natapang@suntec@hotmail.com ประพนธ์ 081-860-2487 เกรียงศักดิ์ 081-623-3455 อ.ปราณี
158 นาย นิรัน บุญธรรม รัน   ปวช 2535 23 2538         ปวส 2538 19 2540 16 พศจิกายน 2519 277/437 10   เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540 081-8596962   02-3861714 บ.โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย หวัหน้าทีม nbuntham@foyotaco.th         อ.ปราณ๊
159 นาย อภิชาต คุ้มสมุทร เอส                   ปวส. 2542 23 2543 11 พฤษภาคม 2523 71 3   สุขสวัสดิ์-สาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10291 085-9071956 02-8484425 02-7094499-412 บ. ถิรไทย จำกัด(มหาชน) พนักงานออกแบบ neverdie19@hotmail.com มนตรี  ทาสุข   ดนัย   อ.ปรินทร
160 นาย นิวัติ แก้วแสง วัติ                   ปวส. 2540   2543 1 มีนาคม 2523 50/3 1     พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160 084-8744227   02-6651000 บ.ABB Limited. QC.Engineer niwat123@gmail.com ธเนศ  เต้ะปานันท์ 081-9182930 อนันต์  จันทร์รัตน์ 081-9230710 อ.อุบล
161 นาย นิศรุต จันทร์ไตร นก   ปวช. 2543 31 2547                 18 เม.ย 2528 67/18 6   สุขุมวิท ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 089-457-5559 02-702-3171       nokiki_72@hotmail ชัชวาล 02-389-5531 อรุณรัต 081-558-4862
162 นาย นาวา สัตจเขต หนุ่ม  หนิบ                 ปวส             29/140 6 ทวีทอง1 เวียงครองมหาวงศ์ บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270 087-5016405 02-7583768       noomep@sanoou.com        
163 นาย ประเสริฐ ระบอย บอย เสริฐ ปวช   31                   18 เม.ย 2528 332     สุขุมวิท ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10290 083-9929073   02-7038888   desinn noymanarak@hotmail.com         อ.ชัชวาล์
164 น.ส. นรินทร์ โพธิ์จักร เอ๋ เจ้าแม่ช่างไฟ ปวช. 2531 20 2534         ปวส. 2534 16 2536 22 มีนาคม 2517 162 3 ลาซาล32 สุขุมวิท105 บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260 084-162-9416 02-749-1174   บ.ฟลั๊กอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด QA ชุปแปอร์ไวเซอร์ np@flux-int.com         อ.พีระ,อ.ปราณี,อ.อุบล
165 นาย นรชาติ รัตนราช เต้ย   ปวช.   14                   11 พฤจิกายน 2501 3/2 5 วัดด่านสำโรง สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมื่อง สมุทรปราการ 10270 089-825-8437 02-757-2638   บ.โต้โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (บ้านโพธิ์) CROUP LFADER nrattana @ toyota.co.th,bignor @ gmail.com นาย ปรีชา แช่ภมิ 086-735-0441 นาย เอกวิทย์ เอกสุวรรณวัฒนา 081-905-7367 อ.ปราณี ชำนาญดี
166 นาย  อนันต์ สุดเปี่ยม นัน   ปวช. 2534 22 2537                 2 มกราคม 2519 20/3 11   บางนาตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ   084-0724725 02-7401454 02-3372348-50 บ.เมืองทองอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม Safety Engineer NUN_red @ HOLMAIL.com อ้วน 084-7664382 แก่น 089-0063579 อ. ปรานี
167 น.ส. อรุณรัตน์ สว่างวงศ์ ณัฐฑ์   ปวช 2543 31 2545                 27 มิ.ย 2527 128     เทศบาล 12 ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-5584862 02-7027829     นักศึกษา nut_73@ hotmail.com นก 089-4575559 โจ 089-8993295 อ. ชัชวาล , .แบล๊คแฮม
168 นาย ณัฐพงศ์ ไทวเทศ ดุ๊ก   ปวช. 2543 31 2546                 5 ส.ค. 2528 82/990 20 ม.สุธาวี บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 086-817-7357 02-332-5064 02-436-6252 egaty นนทบุรี ช่างระดับ3 nutthapang_w@hotmail.com ชาญชัย สุขนิน 089-115-7257     อ.อุบล สารากิจ
169 นาย มลเฑียร ธรรมา หนึ่ง   ปวช.     2540         ปวส.     2542 28 ธันวาคม 2523 89/127 7 อยู่สุข 28 สุขุมวิท บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270 087-0550400     บ.ซูมิโตโมคอปอเรชั่น จำกัด วิศวกร ONE_POWER@HOTMAIL.COM         อ.ปราณี,อ.อุบล,อ.นรงค์
170 นาย นที อุทยางกูร หนุ่ย   ปวช. 2528 16 2530         ปวส. 2530 2 2532 4 เมษายน 2512 439 1 มังกร-นาคดี เทพารักษ์ แพรกษาใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 081-3711570 023343168-70 02-3343168-70 หจก.ไอเวอร์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง   overpower2544@hotmail.com บุญเลิศ  081-6360345     อ.ปราณี
171 นาย ประสิทธิ์ เหล่าทองหลา แก่,ตุ้น เฒ่า,แก่ ปวช.   17 2532         ปวส.   13 2534 20 กันยายน 2510 2804   แยกทองหล่อ เพชรบุรีตัด บางกระปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 084-0889364 02-3145567 02-3145567   MANAGER P_taeng@yahoo.com อนุชา 081-8528456 ภานุ 081-8552835 อ.ปรีชา/อ.ปราณี
172 นาย รัส พลายทองดี เก๋า   ปวช.   26                   29 สิงหาคม 2520 167 3 ร.พ.พระสมุทรเจดีย์ สุขสวัสดิ์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 089-117-2430 02-425-9867   บ. Intercom R&d Engneer p_th:t:@hotmail.com ณัฐพงษ์       
173 นาย ปริญญา เวบีบัส เอจ   ปวช.   26                   11 มกราคม 2524 695/2 3 สุขสวัสดิ์ 74 สุขสวัสดิ์ บางวาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 081-207-1528 02-464-2638 02-399-4220   วิศวกรโครงการ paninya@practicalenq.co.th วิติ 089-117-2430    
174 นาย พนม กสิน เอ็กช์   ปวช. 2537 25 2540         ปวส. 2542   2544 27 กันยายน 2521 60/830 11 เปรมฤทัย เทพารักษ์ บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270 086-308-5450       tenen panom_xeng@hotmail.com ไพบูรณ์ 084-101-9037 พิสิทธ์ 087-999-1058 อ.ชัชวาล
175 นาย ภานุพงศ์ เครือสีดา ตู่   ปวช. 2538 26 2541         ปวส.       9 มกราคม 2532 19/7 1 สยามไซโล ปู่เจ้า สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 089-227-7185   02-748-7920-2 บ. โอ เอ็น เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จก. Technical Engineer Panupong.kr@kmcc.co.th นาย เกรียงไกร เกตุหอม 089-502-4204     อ.ปราณี
176 นาย ปริญญา อินทรวสุ     ปวช   26                   2 พฤษภาคม 2523 179   2.ร.รเทศบาล4 จักรพาก ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270 089-4559591     บ.สยามได้กิ้น เชลล์ จำกัด sales engineer parinya@daikin.co.th         อ.อุบล  อ.ปรีชา อ.ชัชวาล
177 นาย ปริญญา มีเพียร หมุย ซาไก   2516 4 2518                 7 มกราคม 2496 60 3 6 ทวีราชฎร์ภักดี แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84330 081-9703682 077-425173 077-427765 บ.เรือเร็วลมพระยา ผู้จัดการฝ่ายเรือ parinya@lompraya.com นายวิสิทธพร  อินทรักษา 089-7823855 นายสุชาติ  นะแน่งน้อย 081-3718660 อ.ปราณี
178 นาย พล็ษฐ์(พิชิต) ธีรชัยเดชพัฒน์   ชาติ                 ปวส. 2531 12 2532 8 เมษายน 2512 199/2686 3 ม.พฤษา 15   แพรกษาใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 081-8415257 02-3604143 02-3239030 GS Battater co.Ltd ผู้จัดการส่วนเทคนิค Pasit_gsbattery@yahoo.com ธรรมนูญ 081-8297689 ระจี  บาลลา 081-8297689 อ.อุบล
179 นาย ศิริพัฒน์ เปรพิพัฒน์ พัฒน์ ดำบางหญ้าแพรก ปวช. 2543 31 2546                 14 พ.ย. 2526 0.083333 20 บางหญ้าแพรก ปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 087-920-2999 02-754-2705 02-728-7753 เชอน์แอร์ จำกัด sale engineer patt_clup@hotmall.com นายชาญชัย สุขบิน   นายภูวนัย ดีประดับดวง   อ.ชัชวาล ปัทสุวรรณ
180 นาง ปัทมา มั่งมีสิน ปัท ปัท   2525 13 2527         ปวส.       17 มิถุนายน 2514 123/357 3 ธนสิทธิ เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10254 086-555-7024   02-709-2800 DELTA ELETROMC ENG pattama@delta.co.th นายอนุชา นิลเภตรา 081-822-4472 นายเชษฐา 081-685-9579 อ.ปราณี
181 นาย รัฐพนธ์ บริพันธ์ แต้ก           ปวส 2533 14 2535         26 ต.ค 14 652 5     สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-4573661 02-7573231-2 02-7573232     patthepan@slutioncontool.co.th         อ.อุบล
182 นาย นรินทร ประสาททอง เป็ด   ปวช 2531 19 2534                 20 พฤษจิกายน 2516 4704     พระราม4 พระโขนง ครองเตย กรุงเทพฯ 10110 084-016-4297 02-712-4081       pednarintorn@yahoo.com สรธร วิทยสิริไพบูลย์ 089-684-2102 วีระชัย อภชาติวงศ์ชัย 081-641-5435 อ.อุบล สารากิจ
183 น.ส. นฤมล บุญยงค์ ยุ้ย หมวย ปวช 2540 28 2543                 18 สิงหาคม 2523 74/19 8 ร่วมพัฒนา 1 ปู่เจ้าฯ สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 865112812 27568614     QE. peekungmama@gmail.com         อ. ชัชวาล
184 นาย อิศราวุธ ณ น่าน พีท     2539 28 2542                 15 กรกฎาคม 2524 100/136 8   ศรีนครินทร์ บางเมือง  เมือง สมุทรปราการ 10270 081-5577080 02-7031051 02-1346451 สนามบินสุวรรณภูมิ Export pete_vtec@hotmail.com เพชร 089-4887205 มงคล 084-0152716 อ.กฤษณะ
185 นาย ไพโรจน์ ชาติไทย โรจน์   ปวช   26                   20 กรฎาคม 2522 68 8     กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 865109467   027491680-2167 Utac thai Engineering phairjochat@ ranook.com.         อ.ปราณี
186 นาย พัฒนา รอดอินทร์ ไก่                     2542 18 2543 28 กันยายน 2511 130/1 pd mansion รุ่งเรือง สุทธิสาร ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 086-0613656 02-2762217 02-2513138   foreman  System phathana_ro@yahoo.co.th โสภณ  081-6428344 บุญเกิด 086-1027279 อ.ปราณี,อ.ปรีชา
187 นาย พิชัย จิตรักธรรม ป๊อก ป๊อกเจดีย์   2526 14 2528           2528 10 2529 24 กรกฎาคม 2512 589/5 1   เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-8169942 02-3854797 027498992-3 บ.พี เค อี เซอร์วิส ผู้จัดการ pichaik pke@hotmail.com พรศักดิ์ เบญจรัตนาภรณ์ 081-5716092 สมนึก เจริญรอด 081-9341616 อ.ปราณี
188 นาย พิชิต พลายดง โย โยโต ปวช 2543 32 2546         ปวส 2547 28 2549 6 พฤษจิกายน 2528 369-166 1 มังกรชันดี เทพารักษ์ แพรกษาใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 087-101-1687 02-755-3437       pichit_ep32@hotmail.com กิตติพงษ์ 87 514 3526 อ.อุบล สารากิจ
189 นาย ธาณี เพชรสายทอง เพรช                   ปวส 2545 26 2547 21 กรกฏาคม 2528   13 ฟักทิม สุขสวัสดิ์ 11 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10131 087-0705901 02-4637272       Pilot_petch@hotmail.com โจ 087-118-8873 เอกซ์ 086-515-4707 อ.อุบล อ.สารากิจ
190 นาย ธนาวัฒน์ ยิ่งวงษ์     ปวช. 2526 15 2528           2528 10 2529 8 ธันวาคม 2509 99/719   ม.ธารารมย์ รามคำแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 081-3103032   02-3232285 พิมกรุ๊ป ผู้จัดการ pimgroup2002@hotmail.com ธารา  จันทรตระเคียน       อ.ปราณี
191 นาย พินิจ หวานทอง ป่อง                   ปวส. 2545 26 2547 15 พฤศจิกายน 2526 212 2 สุขสวัสดิ์76 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 086-782-8616 02-817-6252 02-463-0032-312 บ. นิปปอนเบนซ์   Pinij6 @hotmail.com นิพล คณะพันธ์ 087-0257421     อ. ประสิทธิ์  กุลวิโรจน์
192 นาย หัสนัย แก้วตา อรรถ                   ปวส.       1 กรกฏาคม 2524 94/41 2 วัดใหญ่ สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 089-549-0945 02-425-0093     Q.A. pinyo@Solutioncontros.co.th        
193 นาย พิษณุ สีดารักษ์ แม็ก แบ้งค์                 ปวส.   32   16 มกราคม 2529 898 10 วัดด่าน สุขุมวิทสายเก่า สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 084-1362390 02-7592927       pitsanu_m@hotmail.com         อ.อุบล สารากิจ
194 นาย ประกิจ มั่งมีสิน BOB แว่น   2525 13 2527                 25 สิงหาคม 2513 123/357 3 ธนสิทธิ เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10254 086-661-4190   02-709-6901 นิคมฯบางปู ผจก.โรงงาน pk_60319@yahoo.com นายอนุชา นิลเภตรา 081-822-4472 นายเชษฐา 081-685-9579 อ.มนัส
195 นาย เพลิน ไทรงาม เพลิน     2540   2540         ปวส   12   2 พฤษภาคม 2520 75 4   หนองพนม   เมือง เพชรบุรี 76000 084-11731660 032-497272 02-328-1032 PaTICE วิศก plaer@hotmail.com เดือน      
196 น.ส. นุสรา หินอุดม ส้ม   ปวช. 2545 33 2547                 7 พฤศจิกายน 2529 100/621 4 สุขาภิบาล สุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 089-9291979         pluto_som1@hotmail.com         อ.วชรพร
197 นาย นิฐกิต พิพิธบดีกุล ต้องคุง ปูแดง                 ปวส 2547 28 2549 6 เมษายน 2529 93/1 5     แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 085-255-9590 02-815-3520   บ.เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด ซ่อมบำรุงไฟฟ้า pnatthakittikul@hotmail.com พิชิต พลายดง 087-101-1687     อ.อุบล สารากิจ
198 นาย ประสาร นัฏสถาพร เล็ก     2526 14 2528                 6 กันยายน 2511 27/72 7 สุขวสัสดิ์ 76 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 081-8175416   02-4643500 บมจ.พี ซี อี ลี แมค md poelemacfactory@hotmail.com        
199 นาย ครรชิต คนเฉียบ ป๊อป ชิต ปวช.   25           ปวส.   21   2 พฤศจิกายน 2520 175/252 1   เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 089-9245345         pop_chit@hotmail.com        
200 นาย พรชัย บุญนาม เก่ง   ปวช.   25           ปวส.   21   1 มีนาคม 2522 2136/287 7   เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 089-7961100     UTEL   pornchai_b@UTEL.co.th        
201 นาย ประพนธ์ ปะวันโต จิ๋ว   ปวช 2530 18 2535 ปวส               31 5 2515 1078   สุขุมวิท 77   สวนหลวง   สวนหลวง   081-8602487   02-7420319-20   Seccrity Systam Consultant prapon@risk-pro.com        
202 นาย ประเวศ ศรีไพบูลย์     ปวช. 2516 5 2519         ปวส. 2519 1 2522 16 พฤษภาคม   201/243 8 เทศบาลบางปู30 พุทธรักษา ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 081-8396868 02-7013776 02-4368782 การไฟ้ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ช่างระดับ7 PRAVE.S@EGAT.CO.TH         อ.ปราณี ชำนาญค้า
203 นาย ประวิทย์ จำปาฉวี วิทย์           ปวท. 2537 10 2539         8 กุมภาพันธ์ 2519 450 2 เจริญทรัพย์ สุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 089-502-0195 02-709-6325 02-762-2054 ABB พนักงาน Prawit_oom@thaimail.com สันติ 084-111-0531     อ.อุบล  สารากิจ ,อ.ชัชวาล
204 นาย ปรีชา สิงโตคาบแก้ว เอ   ปวช. 2541 29 2543                 5 6 2515 6 8 วัดชมพิมิตร สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 089-1848013 02-8177694     วิศวกร Precha_Singha@hotmail เจษฎา มาวิชระ 084-1453910 พิชิตพงษ์ ฟรมษา 081-9079095 อ.ชูชาติ
205 นาย เดชา บุตรวงศ์ ก๊อง ก๊อง ปวช. 2539 26 2541         ปวส. 2539   2541 13 มีนาคม 2523 50/242 9 ม.ทิพย์มงคล ซ14 ศรีนครินทร์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 081-859-1292 02-753-5306 02-337-1207 TGI หัวหน้างาน Process_bp@bic.co.th         อ.ชูชาติ
206 นาย พิเชษฐ์ ณ ลำพูน ปุ้ย       31                   5 ตุลาคม 2528 750/1814 5 วัดด่าน 25 ศรีครินทร์ สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10271 089-129-1814 02-7572965       puysamrong@tahoo.co.th        
207 นาย ณัฐวุฒิ สองทิศ ณัท ซุบ ปวช. 2538 26                   2 พฤศจิกายน 2523 67/176   ศรัสมิตร เทพารักษ์ บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10250 08-5510262 02-7555994   รร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ครู QIPZZZ@HOTMAIL.com         อ.ชัชวาล  บิกสุวรรณ
208 นาย สราวุฒิ หมอกมืด หรั่ง   ปวช.   30                   3 พฤษภาคม 2527 107/72     ศรีนครินทร์ บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270 087-9795637 02-7030413       r_ang27@hotmali.com กอล์ฟ  081-3577579 โจ้ 083-6005678
209 นาย รักศักดิ์ เลิศเจริญชัย รักษ์   ปวช.   27                   28 กุมภาพันธ์ 2524 1578 7   เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-3146160 02-3835661 02-3161423 ASAHI GLASS COMPAMY ELEETRIC ENGINEER rahsah_l @ yahoo.com เกรียงศักดิ์ ขาวบริสุทธิ์  02-7392224 สันทัด สาธุธรรม   อ. สมบูรณ์ เหมหงษา
210 นาย พิพัฒพล จันทร์เขียว อ๊อฟ พัฒ ปวช. 2534 31 2545                 22 ตุลาคม 2528 529 7 วังปลา สุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 087-9208502 02-7078009-301   ABB นิคม ซ.6   rain_bow_add@Yahoo.com ปิยะ 087-1060455 บอล 084-0330014 อ. สัมฤทธิ์
211 นาย ระวี บาลลา วี                   ปวส. 2531 12 2532       50-329 1 18 บ้านกล้วย-ไทรน้อ ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150 086-3296923 02-926-8449   การฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ช่างระดับ 5 raweeballa@yahoo.co.th พิชิต ช่วยนางเดียว 081-8415257 ธรรมนูญ กล่ำแรง 081-8754237 อ. อุบล สาภกิจ
212 นาย เกียรติชัย แซ่เซียว อ้น แป๊ะ ปวช.   28           ปวส.   24   9 กุมภาพันธ์ 2524 5   ร่มกล้า 19/3 ร่มกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 086-0109462 02-29151141 0-29141114     rbr_aon@yahoo.com บดินทร์ ดังสนิท 081-48198840    
213 นาย ณรงค์ศักดิ์ ทิมให้ผล บอย บอย   2542 30 2544                 16 พฤศจิกายน 2526           เมือง สมุทรปราการ 10280 085-9967408         retrorian_emo_of_casanova@hotmail.com        
214 นาย ไชยฉิม เบริ์ด                     ปวส.       7 มีนาคม 2529 307 5   สุขุมวิทสายเก่า บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 087-8049294 02-7076600       richee_o@hotmail.com         ทุกคนครับ
215 นาย สมชาย ทองอุดม ชาย ชาย                 ปวส.   19 2530 12 พฤษภาคม 2516 ก.พ.-76 2   พุทธรักษา แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 10280 089-2025657   038-214649 DENSO บางนา TL ro31_2001@hotmail.com ทริศักดิ์   บุญลือ   อ.อุบล
216 นาย สมโภช รมยสมิต เล็ก   ปวช. 2543 31 2545                 28 ธันวาคม 2527 744 8 พัฒนาทรัพย์ สุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 087-6851056 02-7108939       rommayasamit@hotmail.com ปิยะ 087-9208502 พิพัฒพล 087-1060455 อ.สัมฤทธิ์
217 นาย รณกร มโนเสงี่ยม โอ๊ด   ปวช 2532 20 2535                 21 พ.ค. 2517 77/189 5 นวมินทร์ 75 นวมินทร์ คลองก่วง บึงกุม กทม. 10240 081-8901773 02-3774316 02-5905604 กองมิเตอร์ กฟภ. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ ronnakorn.ma@pea.co.th จักรกฤษณ์ ตัจฉกรณ์ 081-8021759 เอกพจน์ เหลืองประสิทธิ์ 089-6937090 อ.ปราณี ชำนาญค้า
218 นาย เรืองเดช เนตรระกาศ เรือง     2525 13 2527                 5 ตุลาคม 2509 1.25 4   เพชรหึงษ์ บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 10130 086-312156   02-3485584 การไฟฟ้านครหลวง วิศวกรไฟฟ้า 9 ruangdechne@mea.or.th         อ.ปราณี
219 นาย ศุภชัย รุ่งจำริส นัว,อี๊ด   ปวช. 2513 1 2516         ปวส.   1 2519 3 กันยายน 2496 18/5 16 เด่นห้า สายโยธา รอบเรียว เมือง เชียงราย 57000 081-2877135 083-712465 083-711399 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย หัวหน้าแผนกปฎิบัติการและบำรุงรักษา Rungsumrus@yahoo.com นายฉลองชัย คงบันเทิง       อ.ปราณี,อ.ปรีชา
220 นาย ชาลี สุขหงิม       2531 19 2534         ปวส 2535 15 2538 18 ตุลาคม 2516 224/162   บางเมืองแลนด์เฮาส์ ศรีนครินทร์ บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270 081-8997435         s.charee@gmail.com        
221 นาย ศิลปกร ศิลพิวัฒน์ ป่อง   ปวช.   25                   4 มกราคม 2522 999/108 6     เทพารักษ์   สมุทรปราการ   084-3286411 02-3851340 02-4684088     s.silapakorn@hotmail.com พนม       
222 นาย  สมยศ พิมดี จ๊อบ   ปวช.   23                   20 มิถุนายน 2520 339/14   วชิรธรรมสาธิต  15 สุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 081-5839812   083-9880334   Sales Engineer S_ pimdee @ hotmail.com         ทุกท่านครับ
223 นาย สันติ คล่องแคล่ว ปอน           ปวท. 2537 10 2539         31 ตุลาคม 2518 18/107 3 บุญศิริ 2 สุขุมวิท บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270 084-111-0531 02-380-6885 02-320-5200 บจก.แอ็กนี่อินเตอร์เนชั่นแนล พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม s_klongklaw@hotmail.com วิทย์ 089-502-0195     อ.ชูชาติ
224 นาย สุพล ศรีลืบ เม่พ ดำระเบิดขวด ปวช. 2516 4 2518                 4 มกราคม 2500 29/252 9 มัยลาภ ภมอินกาภ ท่าแร้ง บางเทพ กทม. 10220 081-9295502   02-9708151 02-9708150 ผู้จัดการ s_supol@yahoo.com สุชาติ นะแน่งน้อย 081-3718660 อรุณ รุ่มณะภค์ชัย 081-6975386 อ.ปภฬ,อ.ศักดิ์เสถียร
225 นาย ธีรศักดิ์ สอดโคกสูง หนึ่ง บอร์ด ปวช. 2531 20 2535                 10 เมษายน 2515 122   ลาซาบ42 สุขุมวิท 105 บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260 081-535-9753 02-393-6652 02-751-9040-2 บ.เตียวฮงอีเก็คโทรชิสาต์มส์ จำกัด SUPERVISOR SAKANTORNOYAHOO.COM นายชัยณรงค์  สังข์ส้ม 081-341-0983 นายฐารัฐ สังข์สกุล 081-536-1077 อ.ปราณี/ป๋า
226 นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์แดง โจ๊ก น้าโจ                   2544 26 2546 29 สิงหาคม 2524 134/15 1 คลองบางชื้น เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10540 086-7076126 6126   0-29702974 บ. ITM indutrles saksit.26@hotmall.com เยอะ       อ.ประสิทธิ์,ปรัญธร.อุบล
227 นาย อลงกรณ์ เนตรระกาศ แจ็ค   ปวช 2540 28 2543         ปวส 2543 24 2545 21 มกราคม 2525 2237 1 วัดด่นสำโรง สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 083-7738649 02-7590876   SCT CO.LTD Sale Bngineer salongkonnetrakard@yahoo.com ณัฐพล  083-1359169 อภิชัย 085-6998550 อ.อุบล
228 นาย สราวุธ น้อยวงษ์ ตุ้ย   ปวช. 2540 29 2543         ปวส. 2543 25 2545 25 ธ.ค 2525 77/3 4 ประชาวุทิศ 21 ประชาวุทิศ  บางมด ทุ่งอรุ กรุงเทพมหานคร 10140 081-7780935       เขียนแบบ samu_tui@hotmail.com สาธิต 089-6774822 สมโภยน์ 02-81551179 อ.ชูชาติ
229 นาย สัณฑพล ธาตรีอดิเรก เตี้ย ตือ ปวช 2530 18 2535 ปวส               15 มีนาคม 2513 273/57 1   ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 084-5516556 02-3847777 02-3993213 บ.tot บธ.5 santhapol@hotmail.com นส.จันทร์เพ็ญ 081-4880788 นายณัฐพล เหลี่ยมวานิช 089-4841114 อ. ปราณี 
230 นาย สันติ มินเจริญ บัง                   ปวส. 2533 14 2535 25 พฤษภาคม 2516 533/1 11   สขุมวิท คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 081-6133277   02-7519800 บ.มิตซูบิชิ เฮพรี่ ช่างบริการ SANTIMHIT@HOTMAIL.COM เฉลิมชัย 081-8266054 เกรียงศักดิ์ 081-6233455 อ.ปราณี
231 นาย สุรวัชช์ ชัยชนะ หนุ่ม     2542 30 2544                 8 ธันวาคม 2526 82/274 20   บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 084-7071020 02-7575400       sarawa99@hotmail.com zour 089-7734116 พันศักดิ์ 086-5144591 อ.ประสิทธิ์
232 นาย สราวุธ สุขศรีจันทร์ วุธ                   ปวส 2540 1 2543 31 มกราคม 2522 302/56 6     ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280 081-4899070 02-7034412   เดลต้าอิเลิกทรอนิกส์ ช่างเทคนิค sarawut.su@aelta.co.th         อ.อุบล
233 ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทร เสนารายณ์ เอ็กซ์ โบ้ ปวช 2540 28 2542         ปวส 2543 24 2544 3 พฤษภาคม 2525 922 7 วิทยุการบิน สุขุมวิท ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 089-0221038 02-7090771 02-3994220 บ.แพรดติคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกรไฟฟ้า sarayoutsenavia@hotmail.com สมัย โนตะครุ   ภานุวัฒน์ เพรชใส   อ.สัมฤทธิ์ มากโทก
234 นาย สาโรจน์ ยังโหมด เติร์ก           ปวท. 2527   2528         12 มิถุนายน 2511 629 12 อุดมสุข 30 สุขุมวิท 103 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 081-4203663       Sale&marketing saroj_yo@bicthailand.co.th        
235 นาย สาธิต สุวรรณจินดา บอม                   ปวส. 2546 26 2548 19 พฤษภาคม 2527 95 3   สุขุมวิท บางปู เมือง สมุทรปราการ 10280 089-4861982     ABB. ช่างซ่อมบำรุง sathit2527@yahoo.com        
236 นาย สวัชชิน มนต์ปาริชาศ เล็ก หลอ ปวช. 2523   2525                 9 กันยายน 2506 122/336 3 ประชาอุทิศ  76 ประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 089-0343900 02-8738656 02-3612138-9 บ.เพอร์เฟ็ดแลลูอำสอ   sawatshin@yahoo.com สมพงษ์ 081-3501075     อ.ปราณี/อ.มนัส/อ.ณรง/อ.ปรีชา
237 นาย กิตติพงษ์ ศรนารายณ์ ติ้ม   ปวช 2543 32 2547         ปวส 2547   2549 29 พฤษจิกายน 2528 102/218 2 อุดมเดช สุขุมวิท บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270 087-514-3526 02-756-4030   UITN Tecr sawne2@hotmail.com พิชิต พลายดง       อ.ชูชาติ วงศ์สะอาด
238 นาย ศิริวิทย์ ชีรวณิชย์กุล เขี้ยว   ปวช.   20           ปวส.   16   23 กันยายน 2517 240/66   พัฒนาการ25 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 086-0994809         sirieit.ch@hotmail.com         อ.พีระ
239 นาย ศิริศักดิ์ บุศศิริ เจี๊ยบ เม้ง   2525 13 2527                 8 ธันวาคม 2509 515 4 สุขุมวิท สุขุมวิท เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 081-657-3515 02-394-0445   วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จนท.ควบคุมจราจรทางอากาศ sirisak_but@hotmail.com ปอก   อเนก   อ.ปราณี
240 นาย สุดชัย เกิดบัว เอส เบิร์ท ปวช               ปวส 2543 24 2545 27 เมษายน 2551 564/3 3     คลองด่น บางบ่อ สมุทรปราการ 10550 081-5531127       TCHNICIAN Skerdbua@toyota.co.th บุญรอง บุส้มัน 086-7788491 ปรีชา อยู่เล็ก 087-8032217 อ.อุบล สารากิจ
241 นาย สมิทธิ์ ศิริสวัสดิ์ แฟลต     2536 24 2539                 15 มีนาคม 2521 117/167     เทพารักษ์ บางพลี บางพลี สมุทรปราการ 10540 081-559-6326 0-2755-4713   บ.เหรียญไทยอินเตอร์พลาส จำกัด Productoon Engineer smith-tiat@hotmall.com เสกสรร จรแจ้ง       อ.ปราณี,อ.ชูชาติ
242 นาย สมบูรณ์ วิสิฐศักดิ์ชัย บูรณ์                   ปวส. 2541 23 2543 18 กรกฏาคม 2528 756/347 9 แบริ่ง  สขุมวิท สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 087-0654989 02-749-6008 02-709-4860-8 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศกรคุณภาพ somboon_gm#hhotmail.com นายจตุรพงษ์ ไชยเสริม 081-7819769     อ.อุบล
243 นาย สมบูรณ์ อิสสรมาลา โบ้ โบ้บ่อนไก่   2531 19 2533                 19 พฤศจิกายน 2515 238   จุฬา 7 บรรทัดทอง วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ   081-5527995 02-2140592 02-2140592     somboon_lobo@yahoo.com ชาญวิทย์  ปทุมจันทรัตน์ 081-6152370     อ.สุชาติ 
244 นาย สมชาย อุทัยเลิศ ดิน                   ปวส. 2525 7 2528 10 เม.ย 2507 16/45 2 อมรเทพ 16   บางเบี้ยว เมือง สมุทรปราการ   081-6158846   027469731-8 CM.   somcliai_c@ cpf.co.th.        
245 นาย  สมควร เหลืองขมิ้น ควร ควร ปวช. 2542 30 2545                 3 ตุลาคม 2526 82   4(ภารุรังษี) สายลวด ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10170 084-0449054 02-701-8054       somkun.l@hotmail.com ซอ 089-7734116 หนุ่ม 084-7071020 อ. ประสิทธิ์ กุลวิโรจน์
246 นาย สมพิศ บานฤทธิ์ POP   ปวช. 2542 12 2527                 4 สิงหาคม 2507 17/50 3 บุญศิริ สุขุมวิท บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10280 081-8598032   02-3240413       sompes@uens-fe.co.th พัฒนพงษ์  จงรักษ์ 081-8177209     อ.ปราณี
247 นาย สมพงษ์ วัลลภวรกิจ   โนบิตะ ปวช. 2523   2525                 2 มีนาคม 2505 8   ชุมชนสมอโพรง คันคลองชลประทา หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 081-3501075 032-534120 032-511350 สำนักงานบริการลูกค้า กสท หัวหิน นายช่างโทรคมนาคม 7 Sompog.v @ cattelecom.com ชวัชชัย   มนต์ปาริชาติ  089-0343900 สมศักดิ์    เหลืองเจริญวัฒน   อ.ปราณี,อ.มนัส
248 นาย สมประสงค์ นุชนนทรีย์ ขวัญ ฝืด ปวช. 2537 26 2542         ปวส. 2541 22 2543 27 พฤศจิกายน 2522 199/1512 3     แพรกษาใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 087-010-3228 02-756-2133 02-709-2800 บมจ.เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ Tech(Sr.) Somprasong@delya.co.th นาย โสรจ จาเนียร 086-339-6512 ประภัสสร 087-902-3797 อ.อุบล
249 นาย โสภณ เต่าอ่อน ตู่ เต่า ปวช.   25           ปวส.   21   23 กันยายน 2521 959/252 7   สุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10281 086-8836871 02-7090870   เอ อี เอเชีย จำกัด วิศวกร sopontao@yahoo.com         อ.สุชาติ
250 นาย สรพล วัฒนเลี้ยงใจ หว่า   ปวช.   18           ปวส. 2533 14 2534 25 กันยายน 2514 32/130 บุษบา2   สุขุมวิท ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270 089-7925760         SORAPON 2004@YAHOO.COM อำพล 081-6576137    
251 นาย สนธยา อยู่นุ่ม     ปวช. 2530 18 2533         ปวส. 2533 14 2535 1 ตุลาคม 2514 66/42       แสนสุข เมือง ชลบุรี 20130 089-0996915         sowthaya.yunum@saint-gobain.com        
252 น.ส. สุริสา บุญเกิด พู   ปวช. 2543 31 2546                 28 มีนาคม 2528 67 6 นารายรักษ์1-2 เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270 083-854-5779 02-312-2885 02-382-5152 บางพลีใหญ่ สป. DIL DESIAN SPIDLL@ YAHOO.COM สุพจน์ แสนผุ 087-703-7794 นงรัตน์ 085-056-8877 อ.คงพันธ์
253 นาย สุธรรมรัตน์ สมใจ บอย อ้วน ปวช. 2543 30 2545                 28 ตุลาคม 2526 173 3 สวนส้ม ปู่เจ้า บางโปรง เมือง สมุทรปราการ 10270 086-8897377 02-3830601 02-3861700 Toyota machaniccal ssomjai@TOYOTA.co.th        
254 นาย สมชาย สุวรรณรักษ์ ต้อม เต่า ปวช. 2535 23 2538                 8 มีนาคม 2519 42 3     พลกัง เมือง นคร 30000 086-764-6158 084-215-599 084-215-411   ผช.ช่างไฟฟ้า ssuwanapak @ hotmail.com รุ่น23   รุ่น23   อ.ปรีชา
255 นาย พันศักดิ์ ทิพย์โกสุม พัน ดิบ   2542 30 2544                 10 มิถุนายน 2526 151     ทรงเมือง ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130 086-5144591   02-9109230ต่อ711 บางซื่อ วิศวกรไฟฟ้า stater_stater@hotmail.com สุรวัชช์ ชัยชนะ 084-7071020 เทอดศักดิ์ ขำเพ็ง   อ.ประสิทธิ์
256 น.ส. สุภาณี รัตนนาม ณี                     2542 23 2543 2 พฤษาคม 2523 880/87   อุดมสุข 44   บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260 089-6751843   02-7408000ต่อ8010   พนักงาน suphanee@yamaha-motor.co.th นางสาวอัจฉรา 086-9764617    
257 นาย ศุภกร(ฉัตชัย) นามนา ติ้ม                   ปวส.   17 2538 16 มกราคม 2518 17/8     โรจนะ คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13160 081-9465065   035-350042-4 บ.ไทยอุซุย จำกัด SR.SUP Supnkon.TV.c.co.TH ทศ.       อุบล
258 นาย สุเทพ สุทธิธรรม เทพ ท่านเทพ                 ปวส   22   24 มีนาคม 2521 40/12 6 พูลเจริญ บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 089-1270241 02-7542816 02-7217670 บ.สยามไดกิ้นเชลล์ จำกัด ผู้จัดแผนก sutep@daikin.co.th k.นภดล   k.อนุวัติ   อ.ชูชาติ
259 นาย ธงชัย เนื้อทอง ธง   ปวช. 2540   2542         ปวส. 2542 23 2543 12 กันยายน 2523 40/4 4 กิ่งแก้ว 36 บาลพลี ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540 087-5047515 02-7502219 038-570526-4173   technician Level 2 swimming_asix@hotmail.com ธนากร  แซ่เจีย 084-0750172     อ.อุบล อ.ปราณี อ.ณรงค์
260 นาย ธงชัย ศรีโสภา แก้ว                   ปวส 2536 24 2539 11 มกราคม 2520 ก.พ.-36 1 วัดไตรสามัคคี สุขุวิท บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270 089-1285158 02-7565158   ฉะเชิงเทรา   T_sirpa@hotmail.com สมยม พิมพ์ดี      
261 นาย ณัฐพล ตติวรรณรัตน์ เต้   ปวช. 2540 28 2543 ปวส. 2543 24 2545         18 มกราคม 2525 206/96 นาคทิมทอง   ศิริราษฎร์ศรัทธา ปากน้ำ เมืองฯ สมุทรปราการ 10270 08-3135-9169 0-2389-1347 0-2709-4258-62   หัวหน้าธุรการ TAE_NINETEEN@HOTMAZL.com อลงกรณ์  08-3773-8694 วรวิทย์ 08-1571-6464 อ.อุบล
262 นาย กำพล สังวาลย์มานนท์ ป๋อม   ปวช. 2533 21 2536                 3 ตุลาคม 2517 99 21     บางพลีใหม่   สมุทรปราการ   081-4091227         Tammad-mark @ hotmail.con         อ.ปราณี
263 นาย พิษณุ เจริญรอด นึก ลิเกไฟฟ้า   2527 15 2529                 16 พฤษาคม 2511 111/452 4 ลาซาล32 สุขุมวิท105 บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260 081-9341616 02-7452460 027458992-3 บจก.ฐนพรรษเจริญ ผู้จัดการ tanaphatcharoen@hotmail.com ดิเรก ทวัดแวว 081-8233184 วีรวัฒน์เจียบเงิน 081-8678101 อ.ปราณี
264 นาย ธารา จันตะเคียน ปอง กำนัน   2525 13 2527           2527 9 2528 4 พฤษภาคม 2509 149 4   สุขุมวิท บางปู  เมือง สมุทรปราการ 10280 081-6373820 02-3301897 02-7588587 บจก.นพวัลย์ ผจก.ทั่วไป tarachan149@hotmail.com ไพฑูร เรืองแก้วมณี       อ.ปราณี
265 นาย ทวีศักดิ์ วงศ์ภักดี หนึ่ง   ปวช.   19                   31 มกราคม 2516 52/47 1   รังสัต-นครนายก รังสัต ธัญบุรี ปทุธานี 10120 081-868-6438 02-577-4927   Manpower   taweesak.w@hotmail.com สมชาย 083-202-9657    
266 นาย ทวีศิลป์ เหลือมั่น ศิลป์                   ปวส. 2542 23 2543 11 สิงหาคม 2522 1850/13 6 อุ่นอารี สขุมวิท ท้ายบ้านใหม่ เมือง จังหวัดสุทรปราการ 10270 086-6183269       วิศวกรไฟฟ้า Taweesilp_1122@hotmail.com อุทิศ   วันชา   ชูชาติ/อุบล
267 นาย บัณทิต อ่องสุวรรณ ตุ๋ม   ปวช. 2524 12 2527                 5 มกราคม 2509 53/8 2   คันแวน บางพลัม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 081-4498203   02-5258650 บ. เชิงเค่น จก. พนักงาน tbj@sanook.com สุวัฒน์ 083-01391993     อ.ปราณี
268 นาย ธีรพล เป็กเยียน อ็อด พีท   2546 30 2548                 26 สิงหาคม 2526 959/95 7 ยั่งยืน สุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 085-232-6522 02-323-2246   เทคนิคสมุทรปราการ อาจารย์พิเศษ teerapon-sp@hotmail.com ยงยุทธ มุ่งพังกลาง  081-103-9711 นายสราวุธ เรืองแจ้ง   อ.ปราณี
269 นาย อุเทน โอภาธนากร เทน   ปวช. 2534 22 2537                 30 กรกฎาคม 2518 46/182   สุพรรณิการ์ 15 คู้บอน สามวาตะวันตก คลองสามวา กทม. 10510 081-205-0111 02-9494959       thain_o@yahoo.com อดิศร บัวผุด 081-866-5281 เอกลักษณ์ พงษ์ทอง 081-911-7123 อ.ปราณี
270 นาย ธนโชค ภูมิศิริชโย แอ๊ด                     2522 4 2523 19 มีนาคม 2503 100/136 3 12 ขุมทอง ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ   089-7850163 02-7041276 02-3264328 สำนักวิจัยคอมพิวเตอร์(ลาดกระบัง) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ thanachoke@msn.com วิษณุ  ศรีวรรณ   เสน่ห์ เอียมหมดจด   อ.ณรงค์
271 นาย สำเริง จันทร์สิน อ้อน                   ปวส.       28 มกราคม 2512 44 10     บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปารการ 10130 086-3066889         thanadejah @ crg.co.th นายสราวุธ สุขประสงค์ 081-3754056 ศราวุธ จันทร์ปรีชาชัย 084-0004144 อ.ปราณี
272 นาย ธรพล นันทนานนท์ โอ๊ต   ปวช. 2541 29 2543                 24 มกราคม 2526 36   พุทธบูชา 32 พุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ่ กทม.   081-9141650   083-575-440-44 Eposn toyocom (ฉะเชิงเทรา) Productino Enginewr Thanaphon.Nuntananon@hotmail.com ปรีชา สิงห์โตคาบแก้ว   ประภาส  สุดกังวาล 089-0418904 อ.วัชรี   อ.ปราณี
273 นาย ธรนศ เต๊ะปานินท์ น้ำ                   ปวส. 2540 1 2543 2 มกราคม 2522 340/423 3 หมูบ้านปัญญานคร สุขุวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 081-9182930   02-3281035ต่อ49 บมจ.พัฒน์กล Project  Engineer thanetc@patkol.com นิวัดิ 084-8744227 แสงเดือน 086-5236661 อ.อุบล
274 นาย ฐาพล(จารึก) มังคลัง ฟาริส จึก, แว่น ปวช. 2544 32 2546         ปวส. 2546   2547 19 กันยายน 2528 165 6     บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 083-8591234         thaphol_2528@hotmail.com         อ.อุบล
275 นาย ธวัชชัย อยู่นุ่ม อ้วน   ปวช. 2525 13 2528                 25 กรกฎาคม 2510 1028 10 แบริ่ง สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ   081-619-9863 02-749-7606 083-346-6368     thawatchai_y@ayhoo.com สมคิด รื่นเหรย   อโณทัย บุญฮ้าว   อ.ปราณี ชำนาญค้า
276 นาย นภากาจ ทิรานันท์ เดี่ยว เดี่ยว ปวช. 2540 28 2542         ปวส. 2543 24 2545 13 ส.ค. 2525 209/38 3 โครงการ 4           - บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 085-1949476 02-3233372 02-3240373 # 5008 บ. แมทเทล กรุงเทพ จ.ก. นิคมฯบางปู สมุทรปราการ Process Engineer Tiranann @ mattel.com         อ. อุบล
277 นาย ธรรมรัตน์ แก้วโกมลมาลย์ หนุ่ย   ปวช. 2537 25 2539         ปวส. 2540 21 ไม่จบ 27 พฤษภาคม 2522 6/205 7   ศรีนครินทร์ บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270 081-374-4235 02-7599701 02-740-41445   วิศวกร tmr_100@hotmail.com เอกชัย 087-911-1179 อมรเทพ   อ.ชัชวาล บิกสุววณ
278 นาย วันชา ทองสกุล ชา   ปวช.   27           ปวส.   23   9 มิถุนายน 2524 1121 3 วัดด่าน 48 สุขุมวิท 113 สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 086-559-0637 02-759-0057   DELTA ELETROMC engineer desigh tongsakon@hotmail.com ทวีศิลป์ เหลือมั่น 086-618-3269 อุทิศ หล่ำสวย 089-457-7871 อ.อุบล
279 นาย อาทิตย์ ดรุณ เอก โต   2543 30 2545           2546 26 2547 7 สิงหาคม 2526 70   8 หงษ์ลดาลมภ์ สายลวด ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270 089-3005781 02-3954742   tot พนักงาน tot-ribit@hotmail.com นายประณิธิ  ชามนตรี 085-0758165 นายพงษ์เทพ อ่อนดีกุล 02-323-1222 อ.บุล,สมบูรณ์,ชูชาติ,ทุกท่าน
280 นาย นันทภพ บัวหนู แจ็ค   ปวช. 2539 26 2541                 9 เมษายน 2522 61/293 9 58 เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 089-699-1278 02-312-2564 02-361-8261-70 บ.ยี.ซีมอนเรดิโอ จำกัด sale Toukrow_02@hotmail อภิสิทธิ สุขศรี   บดินทร์ 081-4841884 อ.ปราณี
281 นาย ธีรยุทธ รัตตโนภาส ฟลุ๊ค                   ปวส. 2046 27 2548 12 มกราคม 2528 467 6 คลองหม้อแตก พุทธรักษา แพรกา เมือง สมุทรปราการ 10280 084-9750685 02-7036434 02-7446777ต่อ28 บ.อิมิแน้นท์แอร์ประเทศไทยจำกัด ธุรการเคลบสินค้า TRA_R@hotmail"com กำธรเมืองคำ 086-5054392     อ.อุบล
282 นาย เทอดศักดิ์ ขำเพ็ง ซอ     2542 32 2544                 26 พฤศจิกายน 2526 54 9   สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 089-7734116 02-4636230 036-006306 chememan Co.Ltd. Engineer tredeakk@chememan.com        
283 นาง วนิดา เบ็ญฮายีสะมาแอ ดา                     2541 22 2542 17 กันยายน 2517 336     สุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 081-4516779 02-7091966 02-7094499 บ.ถิรไทย จำกัด(มหาชน) วิศวกรไฟฟ้า trt-wanida@hotmail.com อัจฉรา  แป้นนุช 086-9764617     อ.ชัชวาล
284 นาย ถวัลย์  ฉัตรสมสง่า หวัน   ปวช. 2525 13 2527                 9 เมษายน 2509 63/19 3   เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 081-621-6338 02-757-4747 02-757-4747 ถ.เทพารักษ์ trtworkso         อ.มนัส  สวัสดิ์ชัย